"Kur’an-ı Kerim´in âyât ve kelimat ve hurufatında görünen ihtilaf bertaraf edilmek üzere, yeniden hakikî ve esaslı bir surette âyât ve kelimat ve hurufatın tesbit edileceği hakkındaki iş’ar-ı fâzılaneleri, cidden şâyan-ı tebşirdir." İzah edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur'ân-ı Kerîmin âyât ve kelimât ve hurufâtında görünen ihtilâf bertaraf edilmek üzere, yeniden hakikî ve esaslı bir surette âyât ve kelimât ve hurufâtın tesbit edileceği hakkındaki iş'âr-ı fâzılâneleri, cidden şâyân-ı tebşirdir. Bu ve bu gibi ahvâl, bizi Üstadımızın ulvî ve umumî olan vazifesinde her vakit için Cenab-ı Hakk'tan muvaffakiyet talebinde bulunmaklığa sevk ediyor."(1)

Ayet, kelime ve harflerde görünen ihtilaftan maksat, tevafuku bozan simetrik yazım kaymalarıdır. Yani Kur’an yazılırken, hafif el kaymaları, ya da matbaa hataları Kur’an’nın orijinal tevafuklarını bozup üstünü kapatıyor. Üstad Hazretleri bu kayma ve bozulmaları önlemek ve Kur’an üstündeki o tevafuk mucizelerini göstermek için manevi bir şekilde yeniden bir yazma ve simetrik düzenleme yapıyor. Yoksa -haşa- ayet, kelime ve harflerin asliyeti üstünde bir oynama ve yer değiştirme söz konusu değildir.

Mesela, on “Allah” lafzı alt alta sayfalarda yazıldığında eşit düzeyde iken, yazım hatası yüzünden bazı inhiraf ve düzey bozukluğu olup o denklik gidiyor. Lafzın birisi sağa birisi sola kayıyor ve oradaki denklik ve düzlem bozuluyor, böylece tevafuk da gizleniyor. Üstad Hazretleri keramet eseri olarak bu kayma ve inhirafları düzelterek, oradaki tevafukun izharına vesile oluyor.

(1) bk. Barla Lâhikası, (114. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...