Batı medeniyeti tesettürü tenkit ediyor; bu konuda Kur’an ne diyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’anın iki âyeti gayet net bir şekilde doğrudan doğruya tesettürle ilgilidir. Bunlardan birincisi başörtüsünü, ikincisi ise dış örtüyü emreder:

"…Mümin kadınlara söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini göstermesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine kadar salsınlar…"(1)

"Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle: Üzerlerine cilbablarını (dış elbiselerini) alsınlar. Bu onların tanınıp eza görmemeleri için çok daha uygundur. Ve Allah Ğafur’dur– Rahîm’dir (bağışlayıcıdır, son derece merhamet sahibidir)."(2)

Bu iki âyet, ondört asırlık İslâm tarihi boyunca âlimler tarafından böyle anlaşılmış ve Müslüman toplumlarca da buna göre uygulanmıştır. Böyle olunca bazılarının “Kur’an'da tesettür emri yok.” demeleri, Kur’ana, İslâm'a, tarihi realiteye ve İslâm âlimlerine bir iftiradır.

Hamdi Yazır, kadının tesettürü konusunda şu değerlendirmeyi yapar:

“Tesettür, imanlı temiz kadınların kirli nazarlardan -sadeflerinde meknun inciler gibi- mahfuz kalmalarına en lâyık sûrettir.”(3)

Dipnotlar:

(1) Nur, 24/30-31.

(2) Ahzab, 33/59.

(3) Yazır, VI, 3929.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...