Batı medeniyeti tesettürü tenkit ediyor; bu konuda Kur’an ne diyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’anın iki âyeti gayet bariz bir şekilde doğrudan doğruya tesettürle alâkalıdır. Bunlardan birincisi başörtüsünü, ikincisi ise dış örtüyü emreder:

"…Mümin kadınlara söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini göstermesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine kadar salsınlar…"(1)

"Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle: Üzerlerine cilbablarını (dış elbiselerini) alsınlar. Bu onların tanınıp eza görmemeleri için çok daha uygundur. Ve Allah Ğafur’dur– Rahîm’dir (bağışlayıcıdır, son derece merhamet sahibidir)."(2)

Bu iki âyet, on dört asırlık İslâm tarihi boyunca âlimler tarafından böyle anlaşılmış ve Ümmetçe buna göre tatbik edilmiştir. Böyle olunca bazılarının “Kur’an'da tesettür emri yoktur.” demeleri, Kur’an’a, İslâm'a, tarihî hakikatlere ve İslâm âlimlerine bir iftiradır.

Elmalılı, kadının tesettürü konusunda şu tahlili yapar:

“Tesettür, imanlı temiz kadınların kirli nazarlardan –sadeflerinde meknun inciler gibi- mahfuz kalmalarına en lâyık sûrettir.”(3)

Dipnotlar:

(1) Nur, 24/30-31.

(2) Ahzab, 33/59.

(3) Elmalılı, VI, 3929.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...