Kur’ân-ı Kerim'in günümüze kadar tahrif olmadan gelmesi ile alâkalı, Üstadımız Risalelerde bilgi vermiş midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri, Kur’ân’ın muhafaza olması sadedinde üzerinde durduğu en ehemmiyetli husus; Kur’ân’ın birçok yönden mucizevî olmasıdır. Zira Kur’ân’ı muhafaza eden en önemli husus; insanların gayret ve ihtimamı değil, onun kendi kendini muhafaza edecek mu’cizevî yönleridir. Üstad Hazretleri Risale-i Nurlarda en çok bu noktaları nazara veriyor.

Nasılki, Allah’ın kudret sıfatından gelen bir sanatını taklit etmek ve onun bir benzerini ortaya koymak mümkün değilse; kelam sıfatından gelen Kur’ânı da taklit edip bozmak ve tahrif etmek insanların haddine değildir. İşte Üstad Hazretleri bu yönleri nazara veriyor. Sair insanların gösterdiği ihtimam ve gayretler, zaten siyer ve İslâm kaynaklarında tafsilatı ile izah edildiği için, Risale-i Nurlar onları onlara havale ediyor.

Kur’ân mucize olduğu için, onun insanlar tarafından tahrif edilip bozulması imkânsızdır. Kur’ân’ın kırk yönü ile mu’cize oluşunu ise; Üstad Hazretleri Yirmi Beşinci Söz ve İşarat’ül -İ’caz adlı eserlerinde kat’î bir surette ispat ediyor. Bu eserlere bakılabilir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...