"Her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmua-i kâinat ve bu mücessem Kur'an-ı ekber-i âlem, mezkur misaldeki kitaptan..." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Ekber-i Âlem: Kâinat Allah’ı bize anlatan büyük bir kitaptır. Üstad Hazretleri bu mânayı ifade etmek için kâinata büyük bir Kur’an diyor. Evet, bir çiçek Allah’ı yetmiş isim ile tarif eden bir ayet gibidir. Âyet delil demektir.

Allah’ın iki türlü kelamı vardır. Birisi Allah’ın kelam sıfatından gelen ve vahiy ve peygamberler vasıtası ile insanlığa gönderilen dinlerdir. Dinler insanların ibadet ve içtimaî hayatlarını tanzim eden semavî emir ve yasaklardır. Bu kelama uyan, hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında mes’ud ve bahtiyar olur.

Diğer kelam ise Allah’ın irade ve kudret sıfatından gelen tekvinî şeriatıdır. Yani kâinata konulmuş bütün adetullah kanunlarıdır. Çekirdeğin çatlayıp büyümesi, yıldızların hassas bir şekilde yörünge içinde hareket etmeleri, bütün canlıların hayat şartlarının ve rızıklarının mükemmelen tanzim ve tedbir edilmesi, hepsi irade sıfatından gelen kanunlardır.

Kur’an-ı Kerim Allah’ın kelam sıfatından gelen bir kitabı, kâinat ise kudret ve irade sıfatından gelen mücessem kitabıdır. Bu iki kitap birbirini şerh ve izah etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...