"Her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmua-i kainat ve bu mücessem Kur'an-ı ekber-i alem, mezkur misaldeki kitaptan..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Ekber-i Alem: Kainat Allah’ı bize anlatan büyük bir kitaptır ki, Üstad Hazretleri bu manayı ifade etmek için kainata büyük bir Kur’an diyor. Evet, bir çiçek Allah’ı yetmiş isim ile tarif eden bir ayet gibidir.

Allah’ın iki türlü kelamı vardır. Birisi Allah’ın kelam sıfatından gelen ve vahiy ve peygamberler vasıtası ile insanlığa gönderilen dinlerdir. Dinler insanların ibadet ve toplumsal hayatlarını tanzim eden ve insanlara hakta rehberlik eden semavi emir ve yasaklardır. Bu kelama uyan, hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında mesut ve bahtiyar olur.

Diğer kelam ise Allah’ın irade ve kudret sıfatından gelen tekvini şeriatıdır. Yani kainata konulmuş bütün kanun ve adetullahlardır. Çekirdeğin bir sistem ile çatlayıp büyümesi, yıldızların hassas bir şekilde yörünge içinde hareket etmeleri, bütün canlıların hayat şartlarının ve rızıklarının mükemmelen tanzim ve tedbir edilmesi, hepsi irade sıfatından gelen kelamın meseleleri ve hükümleridir.

Kur’an Allah’ın kelam sıfatından gelen bir kitabı iken, kainat ise Allah’ın kudret sıfatından gelen mücessem, yani somutlaşmış bir kelamıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...