"Lâfzullahın âhir harfi seksen beş defa o Lâfza-i Celâlin evvelki harfi oluyor..." Buradaki hesaplamaları açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki sayılar, tevafuk esasına dayanır. Özellikle İşaratu’l-İ’cazın ilk baskılarında sayfaların başında ilk harf olarak geçen (Allah lafza-i celalde bulunan) bazı harflerin mükerrer sayılarındaki tevafuka bakılmış ve bu mübarek harflerin gösterdiği tevafuk penceresinden bazı nüktelerin altı çizilmiştir. Mesela:

"Lafzullah'ın âhir harfi seksen beş defa o Lafza-i Celal'in evvelki harfi oluyor. اَللّٰهُ وَاحِدٌ adedine manidar bir tek farkla tevafuk lisanıyla اَللّٰهُ وَاحِدٌ der. هـ bir adedi, seksen beş defa hemen hemen umumiyetle tevafuk eder. Yalnız bazen bir sahife fâsıla olur."(1)

Allah isminin son harfi olan “h” harfi, sayfaların baş kısımlarında 85 defa “bir, bir” olarak geçiyor. Allah kelimesinin başındaki elifin ebced değeri 1’dir. Demek ki, Lafza-i Celal'in son harfi olan “h” harfi 85 defa Lafza-i Celal'in ilk harfi olan Elif oluyor. 85 rakamı ise, اَللّٰهُ وَاحِدٌ cümlesinin ebced değerine tevafuk ediyor.

"Manidar bir tek farkla..." ifadesini anlayamadık. Çünkü الله kelimesinin ebced değeri: 66, وَاحِدٌ kelimesinin ebced değeri ise 19’dur. Toplam 85 eder. Ancak, الله kelimesinin ebced değeri bazen (çekme ile birlikte) 67 olarak da söz konusudur. İşte bu takdirde bir fark vardır.

“Hecede ikinci ve Kuran'da ve Bismillah'ta birinci harf olan ب yine seksenbeş defa bir oluyor. اَللّٰهُ وَاحِدٌ der.”

Yani, harfi hecede (elif-ba sisteminde) ikinci sırada olmasına rağmen Kur'an’ın ve Besmelenin ilk harfi olarak birinci sırada bulunan “B” harfi, seksen beş defa (Kur'an ve Besmeledeki) bu birinci sırayı korumuştur. 85 rakamı ise, الله واحد cümlesinin ebced değerine tevafuk ediyor. Dikkat edilirse, burada “bir farkla…” ifadesi kullanılmamıştır.

"Keza, هـ iki adedi, kırk iki defa ekseriyet-i mutlaka ile tevafuk eder."

Bazı sayfaların başında yer alan “h” harfi, ikişerli olarak zikredilmiş ve bu şekliyle 42 defa tekrar edilmiştir. Tehecci usulü “hâ” harfinin (sonundaki hemze sayılmazsa) ebced değeri 6’dir. Sayılırsa 7’dir. Tekrar sayısı olan 42 sayısı ise 7’nin 6 katıdır. Demek ki tekrar sayısı ebced koduna tevafuk etmektedir.

1) bk. Kastamonu Lahikası, 40. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...