"Akıl ve kalbi eğlendiren ve keyiflendiren böyle tefekkühat-ı ilmiyeyi israf saymayınız." Tefekkühat-ı ilmiyeden kasıt nedir? Risale-i Nur harici ilimlerin israf olmadığını mı anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu sıkıntılı zamanda ve tazyikat altında akıl ve kalbi eğlendiren ve keyiflendiren böyle tefekkühat-ı ilmiyeyi israf saymayınız. Hüsn-ü niyet öyle bir kimyadır ki, şişeleri elmasa çevirir, toprağı altın yapar. İnşaallah, o hüsn-ü niyetle, bu tefekkühat dahi hakiki bir gıda ambarına bir anahtar olur ve hizmette zaafa düşenlere kut ve kuvvete yol açar." (Kastamonu Lahikası, 40. Mektup)

Tefekkühat-ı ilmiye; ilmî meyveler hükmünde olan ilmin teferruat ve tafsilatı manasına geliyor. İnsan devamlı ilim ve ibadet ile meşgul olamaz; meşru dairede eğlenmek ve dinlenmek de ister. Üstadımızın tevafuk, cifir ve ebced gibi ilimle meşgul olmasını “tefekkühat-ı ilmiye” nev’inden kabul etmek gerekiyor.

Risale-i Nur'un dışındaki ilimlerle meşgul olmayı israf kabul etmek, yanlış bir bakış açısıdır. İnsan yirmi dört saat Risale-i Nurla meşgul olamaz; bu, fıtrata aykırı bir durumdur. İnsanın Risale-i Nur'un dışında -meşru dairede- okulu, işi, içtimaî faaliyetleri ve diğer İslamî ilimlerle meşgul olma gibi vazifeleri de bulunuyor, bunlara israf gözü ile bakmak cehaletten başka bir şey değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...