"Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni Yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan ölümsüz olmadığı gibi başıboş da değildir. Zira insan yapıp ettiklerinden hesaba çekilmek için ölür.

"İnsan, ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki, bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zaptedilir."(1)

İnsanın şu dünya hayatında en mühim ve asıl vazifesi; Allah’a iman, marifet ve ibadettir. İman ve ibadet vazifesini terk eden bir insanın cezası da çok ağır olacaktır. Üstad Hazretleri bu hakikati çok beliğ ve veciz şekilde şöyle ifade etmiştir.

"Ey insan! Hiç mümkün müdür ki, sana bu simayı veren ve o simada böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hâtem-i ehadiyeti vaz’ eden Zât, seni başıboş bıraksın; sana ehemmiyet vermesin; senin harekâtına dikkat etmesin."(2)

Gururun kelime manası aldanmaktır. Ancak Türkçe’de bu kelime “kibir” yani büyüklenme manasında kullanıldığından, burada da aynı mana esas alınmıştır. Gerçi, kibir de bir aldanmadır. Sonsuz aciz ve sonsuz fakir olarak yaratılan insanın kendini büyük görmesi, büyük bir aldanmadır.

Bir kimse kendi kemalini yeterli ve noksansız görürse; hem maddî hem de manevî yönden bir ilerleme kaydedemez. İlköğretimde verilen matematik dersini yeterli gören ve bu kadarcık bilgisiyle bu ilmi bütünüyle öğrendiğini sanan bir öğrenci, lisede, üniversitede ve daha ileri seviyelerde verilen matematik derslerinden mahrum kalır. Az bilgisiyle yetinmesi onu bu sahada cahil bırakır.

Gurur ve kibir gibi manevî hastalıklar; ancak Allah’ı düşünmek ve kabre gireceğini hatırlamak ile tedavi edilebilir. Yani manevî hastalıkların reçetesi marifetullah ve ölümü çokça zikretmektir.

"Evet, bu cisim ebedî değil, demirden değil, taştan değil; ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir. Âni olarak senin başına yıkılıyor, altında kalıyorsun. Bak zaman-ı mâzi, senin gibi geçmiş olanlara geniş bir kabir olduğu gibi, istikbal zamanı da geniş bir mezaristan olacaktır. Bugün sen iki kabrin arasındasın; artık sen bilirsin."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Altıncı Hakikat.
(2) bk. Lem'alar, On Dördüncü Lem'a, İkinci Makam.
(3) bk. Mesnevi-i Nuriye, Katre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...