"Ey insan! Sen kendine mâlik değilsin. Sen, kudreti nihâyetsiz bir Kadîr, rahmeti hadsiz bir Rahîm-i Zât-ı Zülcelâlin memlûküsün." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri Mesnevî-i Nuriye’de; “Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelime ile dört kelâm öğrendim.” buyurduktan sonra “İnnî lestü mâlikî” “Ben kendime mâlik değilim.” kelamını birinci kelam olarak alır ve devamında “Ancak mâlikim, kâinatın Mâlikidir.” buyurur.

Üstadımızın bu kelamı öğrendim demesinden murat, bu kelamın muktezasına göre hareket ettim, o şuurla yaşadım demektir.

“Mülk sahibi mülkünde dilediği tasarruf eder.” hükmünce insan kendini kendine malik bilse o zaman kendi varlığında dilediği gibi tasarruf etme yolunu tutar.

İnsan nefsi herhangi bir kayıt altına girmeden dilediği gibi hareket etmekten hoşlanır. Nefsi bu batıl yola iten sebep ise kendini hür ve müstakil zannetmesidir. Hâlbuki onun hürriyet dediği şey bu dünya bu imtihanın bir gereği olarak insana cüz’i irade verilmesi ve bu irade ile, hak olsun batıl olsun, her yolda dilediği gibi hareket edebilmesidir.

Üstat hazretleri “Ben kendime malik değilim” demekle bize şu dersi vermektedir: Göz sizin mülkünüz değil, o halde onunla dilediğiniz şeye bakamazsınız; bakışlarınız helal dairesinde olmalıdır.

Keza, “kulak benim değil mi, dilediğimi dinlerim diyemezsiniz; akıl benim değil mi onu küfre de şirke de yönlendirebilirim.” diyemezsiniz. Bütün bunları “Ancak mâlikim, kâinatın Mâlikidir”diyerek mülkün gerçek sahibinin rızası dairesinde kullanabilirsiniz.

Burada da aynı mana işlenmiş ve şu ders verilmiştir:

“Sen, kudreti nihâyetsiz bir Kadîr, rahmeti hadsiz bir Rahîm-i Zât-ı Zülcelâlin memlûküsün.”

Hadsiz ihtiyaçlarını kendi irade ve kudretiyle karşılamaktan acizsin. Gece ve gündüzün nöbetleşe görev yapmalarından, yağmurun yağmasına, ağaçların meyve vermesine kadar muhtaç olduğun bütün işleri ancak , “kudreti nihâyetsiz bir Kadîr” icra etmektedir. Sen O’nun kulu ve memluküsün. Bu hadsiz rahmet tecellilerine karşı, O’nun rızası dairesinde hareket etmeye mecbur ve mükellefsin.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...