Block title
Block content

"Bir fırka kendisine bir imtiyaz taksa, herkesin en hassas nokta-i asabiyesine daima dokundura dokundura zorla herkesi meşrutiyete muhalif gibi gösterse ve herkes de onların kendilerine taktığı ism-i meşrutiyet altında olan muannid istibdad..." İzahı?

 
Soru Detayı:

Tam olarak nasıl anlamalıyız, ilişmek şekli nasıl olur, imtiyaz takmak nasıl oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sekizinci Sual: Bir fırka kendisine bir imtiyaz taksa, herkesin en hassas nıkàt-ı asabiyesine daima dokundura dokundura, zorla herkesi meşrutiyete muhalif gibi gösterse ve herkes de onlar kendilerine taktığı ism-i meşrutiyet altında olan mana-yı istibdada ilişse, acaba kabahat kimdedir?"(1)

Meşrutiyet özü ve ruhu itibarı ile imtiyaz olmayı ve imtiyazlı bir guruplaşmayı kabul etmez. Bu durumda meşrutiyeti savunuyorum diyenlerin kendilerini imtiyazlı görmesi meşrutiyetle bağdaşmaz. Yine meşrutiyeti savunanların kendi gibi düşünmeyenleri meşrutiyet düşmanı ya da muhalifi gibi göstermeye çalışmaları meşrutiyetin özü ile bağdaşmaz. Meşrutiyetin bir özelliği de fikir özgürlüğüdür.  

Meşrutiyet adı altında baskıcı ve diktatör bir davranış sergileyenlere karşı ciddi bir tepki ve eleştiri gelse, bu tepki ve eleştiri meşrutiyete değil o isim altında baskıcılık yapanlara karşıdır.

İttihat ve Terakki Meşrutiyeti malıymış gibi tekeli altına aldı, kendilerini imtiyazlı gördü, kendi gibi düşünmeyenleri de Meşrutiyet karşıtı gibi lanse etti. İttihat ve Terakkiyi bu cihetle eleştirenler Meşrutiyeti değil, o isimle yapılan baskıcı ve dayatmacı zihniyeti eleştirmiştir. Eleştiriye zemin oluşturanlar kabahatlidir vesselam.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...