"Madem bütün zeminin yüzüne serilen ve serpilen ve yüzünü yaldızlayan ve ziynetlendiren ve her zaman tazelenen..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem bütün zeminin yüzüne serilen ve serpilen ve yüzünü yaldızlayan ve ziynetlendiren ve her zaman tazelenen, gelip giden ve zemin onlarla dolup boşalan umum masnuat kabza-i kudret ve ilmindedir ve adl ü hikmetinin mizanıyla ölçülüp ve tanzim edilir."(1)

Dünyayı hem kendi hem de Güneş etrafında seyahat ettirerek gece ve gündüzü, baharı ve yazı getiren Cenab-ı Hak, yeryüzünü üç milyondan fazla tür hayvanın ve bitkilerin meskeni yapmış, onların bütün fertlerini hikmet ve rahmetiyle kendilerine lazım bütün cihazâtla donatmış ve tanzim etmiştir. Her biri bir kudret mucizesi ve rahmet hediyesi olan bu varlıkları bir kararda bırakmayıp daima değiştirmiş, onlarda yeni yeni san’at harikaları sergilemiş ve vazifesini tamamlayanların yerine yenilerini yaratmakla yerküresinde semalara denk olacak mucizeler sergilemiştir.

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...