"Bütün masnuatını yaldızlayan ve bütün mahlûkatını sevindiren ve kâinatı ışıklandıran..." Peygamber Efendimiz'in “kainatı ışıklandırması” ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm)'in kainatı ışıklandırması, sema ve arzı harekete getirip mahlukatı sevindirmesi, getirmiş olduğu din ve imanın küfür ve inkar karanlığını yırtıp, hakikatlerin açığa çıkması anlamındadır. İman öyle bir nurdur ki, bu nur bütün kainatı aydınlatıyor, her şeyde Allah’ın terbiye ve idaresini gösteriyor. Bu nur sayesinde her şey bir mana ve gaye kazanıyor, her şeyin hakikati tebarüz ediyor.

Mesela, ölüme iman nuru ile bakılırsa, saadeti ebediyenin başlangıcı ve cennet bahçelerine götüren bir binek olduğu anlaşılır. Küfür nazarında ise ölüm, bir hiçlik ve ebedi bir boşluktur. Dost ve ahbaplardan ayıran bir idamı ebedidir.

İşte Allah Resulü (asm)'ın getirmiş olduğu iman nuru her şeyin hakikatini ortaya koyuyor. Küfür ise her şeye bir karanlık perde çekiyor. Bu misal gibi kainattaki bütün hadise ve olayları buna kıyas edebiliriz.

En önemlisi de Hazreti Peygamber Efendimiz (asm) getirmiş olduğu din ve iman hakikatleri ile insanlığa tam bir rehber, hakikatli bir model olmuştur. İnsanlığı inkar ve küfür bataklığından iman ve nur aydınlığına çıkarıyor. Her hususta mükemmel ve doğru bir kılavuz oluyor. Ölmüş bir kalp onun nuru ile lerzeye gelip, uyanıyor ve onunla beraber bütün alemi ışıklanıyor. İman kalbi, kalp hususi alemi, hususi alem de kainatı ışıklandırıyor. İşte bunların hepsinin temelinde Allah Resulü (asm)'ın vesile olduğu hidayet nurları vardır.

Böyle önemli bir vazifeyi yapan zatın ve getirmiş olduğu dinin, Allah’ın maksat ve iradesinden hariç olması düşünülebilir mi? Ya da Allah’ın ilminin ve külli nazarının haricinde kalabilir mi? Haşa ve kella!..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...