"Mahiyet-i insaniye, şu kâinatın bir misal-i musağğarı olduğundan, adeta âlemde ne varsa insanda nümunesi vardır." cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan kâinat ağacının meyvesidir. Yani kâinat her şeyi ile insana hizmet ediyor. İnsan için yaratılmıştır. İnsanı netice vermek için tanzim, tertip ve teşkil edilmiştir. Kâinat ağacı insandan meydana gelmiştir. Yani: Cenab-ı Hak evvela Resuli Kibriya (a.s.m.)'nın nurunu (ruhunu) yaratmıştır. Çekirdek olarak kâinata ilk başlangıç onun nurudur. O çekirdek, sonradan bir ağaç olmuş ve kâinat teşekkül etmiştir. O kâinat ağacından da kıyamete kadar insanlar yaratılmaktadır.

Yani ağaçlardaki sistem ve kanun bir tek ağaç olan kâinat için de geçerlidir. Nasıl ki bir meyvenin veya çekirdeğin içinde temsil ettiği ağacın bütün özellikleri ve güzellikleri nüve, plan ve proje olarak mevcuttur. Öyle de, insan kâinatın çekirdek ve meyvesi olması hasebiyle, kâinatta ne var ise; insanda plan ve fihriste olarak mevcuttur. İşte bu cihetten bakar isek, alem-i ekber olan kâinatın özü ve özeti, onun küçük bir misali olan insanda dercedilmiş ve yerleştirilmiştir.

Ancak bu insan birinci derece Peygamber Efendimiz (a.s.v.)’dır. Zira insan kelimesi genel ve mutlak nazara verildiğinden, kemali anlaşılır. O da Resul-i Kibriya (a.s.v.)’dır. Bizlerde de o sır alameratibihim mevcuttur. Fakat kâinatın kemaliyle misal-i musağğarı Hz Muhammet (a.s.v.)’dır.

İnsanın kâinata misal-i musağğar olmasının birkaç numunesi ise şudur:

1. Kâinatta ahiret alemi var. İnsanda ise; ebed duygusu ve ihtiyacı var.
2. Kâinatta cennet ve cehennem var. İnsanda, memnuniyet, keyf, şefkat, sevgi ile birlikte gadap, öfke, kin, adavet ve hırs var.
3. Kâinatta misal alemi var. İnsanda hayal kuvveti var.
4. Kâinatta levhi mahfuz var. İnsanda hafıza var.
5. Kâinatta arş ve kürsi var. İnsanda kalp ve akıl var.
6. Dünyada sular var. İnsanın da 3/4'ü su olmak kaydıyla aynı.
7. Kâinatta madenler, elementler var. İnsanda da bunların numunesi vardır vs. misaller çoğaltılabilir.

Bu nokta-i nazardan bakılırsa, insan hakikaten büyük alem olan kâinatın bir küçük numunesi, özü ve özetidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...