"Mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehidlerin kanıyla muvazene edilir, o kıymette olur." hadisindeki mürekkebin mecazi olduğu ifade ediliyor, konuyu açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır, âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir."(1)

Bu hadiste "şehidin kanı" ile "âlimin mürekkebinin" mukayese edilmesi ebette mecazidir. Bu hadisteki mürekkep ilmi, kan da şehitliği temsil etmektedir. Şehidin dökülen kanı ile âlimin kullanmış olduğu mürekkebin bildiğimiz bir tartıda tartılması söz konusu değildir. Buradaki kan ve mürekkep temsiliyle "ilmin şehitlikten daha üstün ve daha faziletli olduğu" ifade edilmektedir.

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) bu hadis-i şerifte ilmi, en yüksek bir makam olan şehitlikle mukayese buyurmakta ve âlimin üstünlüğünü beyan etmektedir. Yani "İlmi ile amil olan âlimin makamı, şehitlik gibi en yüce bir makamdan bile üstündür" denilerek, ilmin ve âlimin ehemmiyeti ve kıymeti vurgulanıyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Suyûti, el Câmiu’s Sağir, nr 10026; İbn Abdilberr, Câmiu Beyâni’l- İlm, nr. 139.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...