"Manevî meclisimizi zînetlendiren kalem hediyenizi aldık." Bu mektupta geçen “kalem hediyesi” ile anlatılmak istenen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız Risaleleri telif ettiği zamanlarda, zaruretten dolayı bu eserleri matbaadan ziyade kalem ile çoğaltma yolunu ihtiyar etmişti. Bu nedenle Üstadımız, yazılan eserlere çok kıymet verir; yazanları çok tebrik ve teşvik ederdi. Bununla beraber, Üstadımız bu tebrik ve teşvik ifadelerini farklı farklı üsluplarda dile getiriyordu.

Mesela bu mektup'da olduğu gibi, Risaleleri yazma hususunda Kalem Hediyesi tabirini kullanmıştır. Ayrıca şekerin karaborsa olup, kıymetli olduğu vakitte;

"Ben kasemle temin ederim ki; bir küçük risaleyi kendine bilerek yazan adam, bana büyük bir hediye vermiş hükmüne geçer. Belki her bir sahifesi, bir okka şeker kadar beni memnun eder."(1)

Demek suretiyle, kendisine yapılacak yardım veya getirilecek hediye yerine, Risale yazmasını teşvik ederdi.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 18. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...