"Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın." ifadesiyle; Üstad, ne demek istiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Söz konusu mektupta detaylı izah vardır. Özetle şu mana nazara verilmek istenmiştir:

Bu zaman, imanı kurtarma zamanıdır; ancak sadece kendi imanımızı kurtarmak değildir. Bir taraftan kendimizi kurtarırken, diğer yandan başkasına da el atmaya çalışacağız.

Bir yangın düşünelim. Biz kendimizi yangından kurtardıktan sonra, bir hamama uğrayıp üstümüzü başımızı yıkadıktan sonra, ardından lokantaya uğrayıp karnımızı doyurmak mı daha doğru bir davranış olur; yoksa kurtulur kurtulmaz, diğer yangınzedelerin imdadına koşmak mı daha insani olur? Hiç şüphesiz ikinci halimiz daha isabetli olacaktır.

İşte Üstadımız da bu zamanda manevi yangınların olduğunu ve kendimizi kurtardıktan hemen sonra, başkasına el atmaya çalışmaya teşvik ediyor. Nitekim Isparta Nur talelebeleri de bunu yapmıştır.

Eskiden şartların gereği olarak, tarikat ehli inzivaya çekilir ve kendini kurtarmaya çalışırdı. Bu yaklaşım o zaman için doğruydu. Ancak bu zamanda şartlar değiştiği için, bir kenara çekilip, sadece kendimizi kurtarmaya çalışsak, kendimizi kurtaramacağımız gibi, neslimizi de kurtaramayız. Zira eninde sonunda yangının ucu gelip bize dayanacaktır. Zira artık dünya bir köy haline gelmiştir; komşunun tahribatı bizi de etkilemektedir.

Söz konusu mektuptan ilgili cümleleri buraya alıyoruz:

"O şakirtlerin gayet keskin kalb basireti şöyle bir hakikati anlamış ki: Risale-i Nur’la hizmet ise, imanı kurtarıyor; tarikat ve şeyhlik ise, velâyet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kurtarmak ise, on mü’mini velâyet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır. Çünkü iman, saadet-i ebediyeyi kazandırdığı için bir mü’mine, küre-i arz kadar bir saltanat-ı bakiyeyi temin eder. Velâyet ise, mü’minin cennetini genişlettirir, parlattırır. Bir adamı sultan yapmak, on neferi paşa yapmaktan ne kadar yüksek ise, bir adamın imanını kurtarmak, on adamı velî yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir."

"İşte bu dakik sırrı, senin Ispartalı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese de umumunun keskin kalbleri görmüş ki, benim gibi biçare günahkâr bir adamın arkadaşlığını evliyalara, belki de eğer bulunsaydı müctehidlere dahi tercih ettiler."

"Bu hakikata binaen, bu şehre bir kutup, bir gavs-ı âzam gelse, 'Seni on günde velâyet derecesine çıkaracağım.' dese, sen Risale-i Nur’u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın."(1)

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (52. Mektup, Feyzi Kardeşim).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın derken bir dışlama mı var?Eğer tarikat yoluna girersen seni kabul etmeyiz gibi bir anlam çıkıyor sanki?Nasıl anlamalıyız
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Tarikatla elde edeceğin manevi makamla Nur talebelerinin manevi makamına ulaşamazsın denilmek isteniyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...