"Gül fabrikasının bizlere, parlak bir gül-ü Muhammedî (a.s.m.) bahçesini hediye edecekti." Burada ne kastedilmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gül fabrikasının bizlere, parlak bir gül-ü Muhammedî (a.s.m.) bahçesini hediye edecekti. Onu bütün ruh u canımızla bekliyoruz." (1)

Gül Fabrikası, Hüsrev Ağabey ve yazı ekibine verilen isimdir. Nur fabrikası da Hafız Ali Ağabey ve yazı ekibine verilen isimdir.

Üstadımız yine Kastamonu Lahikası'nda iki mektup sonrasında bu gül-ü Muhammedî (a.s.m.) bahçesi'nin hediyesinin ne olduğunu şöyle ifade etmektedir:

"Salisen: Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın ve Risale-i Nur’un hazinelerinin kerametli ve yaldızlı bir anahtarı olan kalem-i Hüsrevî, elhak, Mu’cizat-ı Ahmediyenin (a.s.m.) gizli güzelliğini her göze gayet parlak ve güzel gösteriyor. Cenâb-ı Hak bu kalemi, bu hizmette muvaffak ve dâim eylesin. Âmin."

"Risale-i Nur’un erkân-ı mühimmesinden ve resâil içinde sualleriyle ehemmiyetli bir mevki tutan ve onunla beraber mânen yaşayan kardeşimiz Re’fet Beyin mektubuyla ve Gül fabrikasının gül-ü Muhammedî (a.s.m.) bahçesini yetiştiren Hüsrev’in mektubuna ayrı birer mektupla cevap yazmak isterdim. Fakat şimdilik vakit müsaade etmedi."(2)

Buradan da anlaşıldığı gibi, Bu gül-ü Muhammedî denilen hediye, On Dokuzuncu Mektup olan Mucizat-ı Ahmediyedir(a.s.m).

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 51. Mektup.
(2) bk. age., 53. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...