"Melekler ve semekler gibi yıldızların..." cümlesinde, yıldızların meleklere ve semeklere benzetilmesinin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada bir teşbih söz konusudur. Bir başka risalede yıldızlar için "sema denizinin birer nuranî balığı" ifadesi kullanılır. Balıklar denizlerde yüzdükleri gibi, yıldızlar da âdeta sema denizinde yüzmektedirler.

Semek, balık demektir. Balığın balinadan hamsiye kadar binlerce cinsi olduğu gibi, meleklerin de dört büyük melekten ve arşı taşıyan meleklerden, tâ bir damla yağmura nezaret eden meleklere kadar sayısız cinsleri var.

Allah kâinatta her bir mahlûkunu temsil ve tevkil edecek melaike ile teçhiz etmiştir. Her bir melek nezaret ettiği mahlûkun ibadet ve tesbihini Allah'a takdim etmekle kalmıyor, bir insanın iradî işlerindeki tasarrufu gibi o melek de o mahlûkat üzerinde tasarruf ediyor. Yani melek o mahlûkun adeta bir ruhu hükmünde oluyor.

Mesela bir ağaca nezaret eden melek o ağacın ruhu, ağaç ise o ruhun cesedi gibidir.

Her bir mahlûka nezaret ve vekâlet eden bir meleğin olduğu hadis ile sabittir. Meselâ bir ağaca müekkel olan melek, o ağacın her bir yaprağının ve dallarının yaptığı tesbih ve takdisi kendi namına Allah'a takdim ediyor. O melek, ağacın her bir yaprağını ve dallarını temsil edecek bir mahiyete sahiptir.

Meleklerin cinsleri, nezaret ve vekâlet ettikleri mahlûkatın farklılığına göre şekilleniyor.

"Elbette bir katre yağmura müekkel olan melek, şemse müekkel meleğin cinsinden değildir."

Hepsi topraktan yaratılmakla birlikte, karıncayla insan, kuş ile deve arasında büyük farklılık olduğu açıktır. Aynı şekilde, hepsi nurdan yaratılan melekler arasında da bundan daha fazla bir farklılık olabileceğini Üstad Hazretleri "nihâyetsiz melâike envaı ve ruhanîyet ecnası" ifadesiyle ders vermiştir. Verilen misal de çok harikadır. Yağmur katresi ve Güneş...

Bir yağmur tanesi Güneş'ten ne kadar farklı ise, o taneye müekkel olan ve onun tesbihatını temsil eden melek de Güneş'e müekkel melekten, cins olarak, o kadar farklıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...