"Ecram-ı ulviyenin her biri onların birer mescidi, birer mabedi hükmündedirler." Yıldızların meleklere mescit olmasını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her mahlukun ibadet ve tesbihleri bir melek tarafından temsil edildiği ve bu meleğin de temsil ettiği mahlukun şeklinde ve suretinde olduğu hadis-i şeriflerde beyan edilmiştir. Bu mesele Risale-i Nurlarda izah edilmiştir.

Mesela, bir damla yağmura bir melek nezaret ve vekâlet ediyor, onun şekline mütenasip bir şekle bürünüyor. Yine bir ağaca bir melek nezaret ve vekâlet ediyor. Ağacın her bir dalı ve yaprakları Allah’ı tebsih ettiği için, bu tesbih ve zikirleri temsil edecek melek o dallar ve yapraklar adedince ağza sahip bir hüviyete bürünüyor. Yani ağaçta kırk bin yaprak ve dal varsa, ona nezaret ve vekâlet eden melek de kırk bin dil ve ağız ile o dalların ve yaprakların yapmış olduğu zikir ve tesbihleri Allah’a şuurlu bir şekilde takdim ediyor.

Üstad Hazretleri bu hakikati şu şekilde tasvir ediyor:

"Meselâ, Hamele-i Arş ve yer ve göklerin melâike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında Muhbir-i Sadık'ın tasvir ettiği, meselâ kırk binler başlı, her bir başta kırk binler lisan ve her lisanda kırk binler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve vüsat-i ubudiyetlerini ifade eden hakikate çıkmak için şuna dikkat et ki, Zât-ı Zülcelâl,

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَاْلاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ *
اِنَّا سَخَّرْناَ الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ... *
اِنَّا عَرَضْنَا اْلاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَالْجِبَالِ *

gibi ayetlerle tasrih ediyor ki, mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi, kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor."(1)

Bir ağaca nezaret eden meleğin kırk bin dili ve ağzı olmak gerekiyorsa, arş ve sema gibi milyonlarca galaksi ve gezegenleri içinde bulunduran şeylere toptan vekâlet eden meleğin azametini anlamak tavr-ı aklın haricindedir.

"Gök yarılmış ve o gün bitkin bir hale gelmiştir. Melekler onun çevresindedir. Ve o gün Rabbının arşını, onların da üstünde sekiz tanesi yüklenir." (Hâkka, 69/16,17).

Bu ayetin de işaret ettiği gibi Allah, her mahlukunda sergilediği isim ve sıfatlarını seyredip takdir edecek şuur sahibi melekleri yaratmış ve o mahluku, meleklere mescid yapmıştır. Sadece yıldızlar değil, yağmur taneleri bile meleklerin mescidi hükmündedir.

Mescid tabiri zikredilen yer manasında olup, meleklerin nezaret ettiği mahlukat üzerindeki tesbih ve zikirlerine kinayedir. Yoksa, nurdan yaratılmış olan meleklerin mescide ihtiyaçları olmadığı malumdur.

1) bk. Sözler, On Dördüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...