Meleklerin ruhları var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler zaten nurânî ve ruhanî varlıklardır. İnsanlar ve hayvanların müşterek vasfı, bedenleriyle birlikte ruhlarının da olmasıdır.

Şu var ki, bu ruhların hepsi birbirinden farklıdır. İnsan ruhu camiiyet itibarıyla hepsinden daha zengin ve daha keyfiyetlidir.

Bu ruhların hepsinin vazifelerine münasip cesedleri halk edilmiştir. Cesetlerin kimi daha latif iken, kimisi daha kesiftir. İnsanın ve hayvanın cesedi, ruhun hanesi hükmündedir. Ruhumuzun, kendine mahsus elbisesini giyerek cesedimizden çıkacağı şöyle ifade edilmektedir:

"Belki, cesed ruhun hânesi ve yuvasıdır, libası değil. Belki ruhun libası, bir derece sabit ve letâfetçe ruha münâsip bir gılâf-ı latîfi ve bir beden-i misâlîsi vardır. Öyle ise mevt hengâmında bütün bütün çıplak olmaz, yuvasından çıkar, beden-i misâlîsini giyer." (1)

(1) Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...