Meslek ve meşrep cihetiyle "İsevi", "Halili" olmak ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evet, İsa (a.s.) ve İbrahim (a.s.) şefkat, mülayemet, yumuşaklık, avf ve tefekkür noktasında aynı çizgide bir tebliğ ve irşadı temsil etmişlerdir. Tıpkı, Musa (a.s.) ile Nuh (a.s) da şiddet ve tecziyenin mesleklerinde ağır basması gibi.

Bu sebeple, İsa (a.s.) ve İbrahim (a.s.) ile Musa (a.s.) ve Nuh (a.s.) farklı iki kutbun temsilcileridir. Bu iki kutup en mutedil bir çizgide Hz. Muhammed (asm)'de cem olmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...