Mesnevî-i Nuriye'yi daha iyi anlamak için nasıl çalışabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ÜÇÜNCÜ NOKTA: O Yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlûp edilmesi ve susturulması gibi, Risale-i Nur dahi yaralanmış tâlib-i hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi, ehl-i ilhad ve dalâleti de tam ilzam ve iskât ediyor. Demek, bu Arabî Mesnevî mecmuası, Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahilî nefis ve şeytanla mücadelesi, nefs-i emmarenin ve şeytan-ı cinnî ve insînin şübehatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malûmat ise, meşhûdat hükmünde ve ilmelyakîn ise, aynelyakîn derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor."(1)

Üstad Hazretlerinin ifadesi ile Mesnevî-i Nuriye Risale-i Nurların çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Herkes çekirdek içindeki ince yazı ve programı gözü ile göremez; ama çekirdeğin içindeki o ince yazı ve program ağaç haline gelince herkes rahatlıkla o çekirdeği okuyabilir. İşte, Risale-i Nurlarlar Mesnevî-i Nuriye’nin -tabiri yerinde ise- ağaç olmuş şeklidir.

Önce ağaca bakıp sonra çekirdeğe intikal edersek, o zaman çekirdekten istifademiz ve o ince yazılarını okumamız daha kolay olur. Bu sebeple Mesnevî-i Nuriye'den tam istifade etmek için Risale-i Nurlar üstünde çalışmak gerekir, diye düşünüyoruz. Belki anlayacağımız çok "İ’lemler" bulunabilir, lakin tam ve güzel istifadenin yolu bu metodu takip etmektir, diye düşünüyoruz.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...