Mesnevî-i Nuriye'yi daha iyi anlamak için nasıl çalışabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ÜÇÜNCÜ NOKTA: O Yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlûp edilmesi ve susturulması gibi, Risale-i Nur dahi yaralanmış tâlib-i hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi, ehl-i ilhad ve dalâleti de tam ilzam ve iskât ediyor. Demek, bu Arabî Mesnevî mecmuası, Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahilî nefis ve şeytanla mücadelesi, nefs-i emmarenin ve şeytan-ı cinnî ve insînin şübehatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malûmat ise, meşhûdat hükmünde ve ilmelyakîn ise, aynelyakîn derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor."(1)

Üstad Hazretlerinin ifadesi ile Mesnevî-i Nuriye Risale-i Nurların çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Herkes çekirdek içindeki ince yazıyı ve programı göremez; ama o ince yazı ve program ağaç haline gelince herkes rahatlıkla okuyabilir. İşte, Risale-i Nurlar Mesnevî-i Nuriye’nin -tabiri caiz ise- ağaç olmuş şeklidir.

Önce ağaca bakıp sonra çekirdeğe intikal edersek, o zaman çekirdekten istifademiz ve o ince yazılarını okumamız daha kolay olur. Bu sebeple Mesnevî-i Nuriye'den tam istifade etmek için Risale-i Nurların tamamını okumak ve anlamak lazım. Belki doğrudan anlayacağımız çok "İ’lemler" bulunabilir, lakin tam ve güzel istifadenin yolu bu metodu takip etmektir, diye düşünüyoruz.

Bu asırda en yüksek bir hakikat-i Kur’ân îye, en büyük bir ders-i imaniye olan Risale-i Nur’un akıl ve dimağlarda yerleşmesi ciddî bir talim, büyük bir dikkat ve âzamî bir gayret ve devamlılık ister. Bunun yolu sürekli okumaktan, mütalaa ve müzakere etmekten geçer. Bu bakımdan, bir Nur talebesinin asıl gayesi bu eserleri anlayarak okumak, anladığını hayatına tatbik etmek, hayatı boyunca ihlas ve istikamet üzere yaşamak olmalıdır.

Ayrıca Risaleleri mütalaa ederek okumak, iyi anlayanlardan istifade etmek çok faydalıdır.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...