"O malûmat ise, meşhûdat hükmünde ve ilmelyakîn ise, aynelyakîn derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor." Mesnevi-i Nuriye'nin bu yönünü açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ÜÇÜNCÜ NOKTA: O Yeni Said’in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlûp edilmesi ve susturulması gibi, Risale-i Nur dahi yaralanmış tâlib-i hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi, ehl-i ilhad ve dalâleti de tam ilzam ve iskât ediyor. Demek, bu Arabî Mesnevî mecmuası, Risale-i Nur’un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahilî nefis ve şeytanla mücadelesi, nefs-i emmarenin ve şeytan-ı cinnî ve insînin şübehatından tamamıyla kurtarıyor. Ve o malûmat ise, meşhûdat hükmünde ve ilmelyakîn ise, aynelyakîn derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor."(1)

Bir insanın afakî âlemden elde ettiği malumat ile enfüsî yani dâhilî olan nefsinden elde ettiği malumatın tesiri çok farklıdır. Kendi nefsinden elde ettiği malumat, hariç âlemlerden elde ettiği malumata göre daha tesirli ve daha keyfiyetli oluyor. İşte bu malumatlar, ilmî olsa bile sanki gözüyle gördüğü veya bizzat yaşadığı hakikatler hükmündedir. Yani ilmelyakin olan o ilimler, aynelyakin veya hakkalyakin derecesinde kabul edilebilir.

Mesnevi-i Nuriye dâhilî ve enfüsî bir tarzda müşahede olduğu için ilmelyakin olsa bile aynelyakin makamında bir tesir yapıyor.

İlmelyakinin de kendi içinde mertebeleri bulunuyor, bazı mertebeleri aynelyakin tesirini gösteriyor. Mesnevi-i Nuriye de bu mânada böyle bir tesire sahiptir.

Üstadımız kendi nefsinde yani enfüsî âleminde gördüğü hakikatleri, Mesnevi-i Nuriye'de "İ'lem" tarzı ile beyan ederek bizlere ilmelyakin bir şekilde bildiriyor. Ama tesiri kişinin manevi derecesine göre aynelyakin olabiliyor.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...