"Şu meseleye dair, Şemme isminde bir risale-i Arabiyemde şöyle bahsetmişiz..." Şemme ismindeki Arabî Risale hakkında kısa bir malumat alabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Aslı Arapça olan Şemme risalesi şu anda elimizde bulunan Mesnevî-i Nuriye'nin bir bölümüdür. Muhtelif İ’lemlerden müteşekkildir. Bunlardan birisinde de ene konusu işlenmiştir.

Mesnevî-i Nuriye’yi Abdulmecid Nursi Ağabey Arapça'dan Türkçeye tercüme ederek Üstadımıza takdim etmiş ve onun izniyle Türkçe olarak basılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...