"Meşruiyet zemininde neşet eden birinci şecere-i tuba, ittihad-ı umumidir. Zira avam ve havas hiss-i dinle mütesaviyen mütehassistirler..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meşruiyet zemininde neşet eden birinci şecere-i tuba, ittihad-ı umumidir. Zira avam ve havas hiss-i dinle mütesaviyen mütehassistirler. Eğer din namıyla olmasa, biçare avam mazi tarafa dönüp gidecekler, zaman-ı saadete sizi şekva edeceklerdir." (Asar-ı Bediiyye, Makale-5: MEBUSANA HİTABI)

Toplumun birlik ve beraberliğini temin edip sağlayacak en sağlam ve kestirme yol dini hissiyat ve iman kardeşliğidir. Şayet sen dinin bu muazzam birleştirici özelliğini bir tarafa itelersen toplumda birlik sağlamayazsın. Din ve dini hissiyat olmadan birlik sağlanamaz.

"İkinci şecere-i tuba, ceydi-i şebabete mazhar olan medeniyetimizdir. Zira şeriat, mehasin-i medeniyete emr ile beraber, medeniyeti inkıraza sevk eden ve ihtiyarlatmakta olan sefahet ve israfat ve maişetteki müthiş müsavatsızlıktan nehyediyor." (bk. age.)

İslam’ın esasları ve ahlakı medeniyetin gençliğini ve ömrünü uzatıp taze kalmasını sağlıyor. Zira şeriat medeniyetin güzelliklerini emredip teşvik ederken medeniyetin içini boşaltan ve güzelliklerini çirkinleştirip medeniyetin ömrünü kısaltan kötü işlerini men edip yasaklıyor. Medeniyetin kötü işleri israf, sefahat ve geçimdeki eşitsizlikler gibi şeylerdir. Bugün insanların büyük bir kısmı pastanın yüzde yirmisini yerken insanların az ve şerli bir kısmı ise pastanın yüzde seksenini yiyor. Böyle bir eşitsizlik, medeniyetin ömrünü ve güzelliklerini yok eder.

"Üçüncü şecere-i tuba, ikbal-i istikbalimizi temin eden diyanet-i kâmilemizdir. Zira meşrutiyette şeriat, esas-ı evvel-i medeniyetimizin deveran-ı demi yerine geçmiş olan Şeriat-ı Ahmedîyi teneffüs ve terakkiyat-ı efkâr ile onun mülevves olan hikâyat ve israiliyat ve teşbihattan tasfiye edileceğinden, küre-i arzın deveran-ı demi yerine geçecektir. Veyahut şems-i İslamiyet sema- siyasette sehab-ı muzlimden halâs olduğundan, kamer-i medeniyeti tenvir ve Asya tarlasının çiçeklerini tenmiye ve tezyin edecektir. Zira din esası olduğu halde, hamele-i şeriat, dâhî ve siyasî adamlar olacaklar ve İslamiyeti o hikâye-i israiliyattan tecrid edecek ve sileceklerdir." (bk. age.)

İslam ancak meşrutiyet ve hürriyet ile nefes alıp güzelliklerini gösterebilir. Yine İslam, içine girmiş hurafe ve İsrailiyatı ancak meşrutiyet zemininde tespit ve tefrik edebilir. Baskıcı rejimlerde fikir ve ilmi hürriyet olmadığı için batıl gizlenip kendine yer edinebilir. Ama meşrutiyet zemininde batılın gizlenip kendini koruması pek mümkün değildir.

Özgürlük ortamında dâhi ve aydın insanlar hurafe ve İsrailiyatı çabuk görüp temizlerler. Lakin istibdat ortamında bu pek mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...