"Meşrutiyette Şeriat-ı Garra hükümferma olduğu halde, üç şecere-i zakkumu kökünden ihraç edecek. Ve üç şecere-i Tuba zemin-i meşrutiyette neşv-ü nema bulacak..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meşrutiyette Şeriât-ı Garra hükümferma olduğu hâlde, üç şecere-i zakkumu kökünden ihraç edecek. Ve üç şecere-i Tuba zemin-i meşrutiyette neşv-ü nema bulacak ve dal budaklar saçacaktır."

"Zakkum şecereleri: dinsizlik, iftirak ve nifak ve zünûb ve mesavî-yi medeniyet ve hakkımızda şematetli olan zann-ı fâsid-i ecânibdir."

"Ve Tuba şecereleri: ruhani manyetizma ile ittihad-ı âmme ve inbisat-ı Şeriat cihetiyle terakki ve tenzih-i din ve nokta-i metîn-i dine istinad, meşrutiyet sebebiyle ikbâl-i istikbalimizdir. Hem de anasır-ı gayr-ı müslime, meşrutiyetin devamına mutmain olacaktır." (Asar-ı Bediiyye, Makale-9: Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devadır)

Cumhuriyetin inşasında İslam hükümleri geçerli olursa, üç zehirli ağaç kökünden kuruyup yok olacak ve onun yerine üç Tuba ağacı yeşerip büyüyecektir.

"Zakkum şecereleri: dinsizlik, iftirak ve nifak ve zünûb ve mesavî-yi medeniyet ve hakkımızda şematetli olan zann-ı fâsid-i ecânibdir."

O üç zehirli zakkum ağacından birisi dinsizlik, diğeri dağınıklık ve ayrılıklar, üçüncüsü ise nifak, günahlar, Batı medeniyetinin kötülükleri ve ecnebilerin Müslümanlar hakkında ki bozuk zan ve düşünceleridir.

"Ve Tuba şecereleri: ruhânî manyetizma ile ittihad-ı âmme ve inbisat-ı Şeriat cihetiyle terakki ve tenzih-i din ve nokta-i metîn-i dîne istinad, meşrutiyet sebebiyle ikbâl-i istikbalimizdir. Hem de anasır-ı gayr-ı müslime, meşrutiyetin devamına mutmain olacaktır."

Üç Tuba ağacı ise birisi imanın getirdiği birlik ve beraberlik, ikincisi İslam şeriatının genişliğinden gelen terakki, üçüncüsü ise dinin münezzeh ve sağlam dayanma noktasını da arkasına alan cumhuriyet vesilesi ile geleceğimizin güzelce inşa edilmesidir. O zaman gayri Müslimler de meşrutiyetin devam etmesi noktasında tatmin olacaklardır. Osmanlı bir imparatorluk olduğu için tek tebaası Müslümanlar değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...