Nur Cemaatinin Rabbani Bir Metot İzleyip İzlemediğini Nasıl Anlayacağız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın şu cümleleri üzerinden konuyu tahlil edelim:

"Çünkü, yazılan Sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Marifet değil, şehadettir, şuhuddur. Taklit değil, tahkiktir. İltizam değil, iz'andır. Tasavvuf değil, hakikattir. Dâvâ değil, dâvâ içinde burhandır."(1)

Burada "dava" Kur’an ve İslam’dır. Dava içinde delil ise Risale-i Nurlardır. Demek Risale-i Nurlar kendine dava demiyor. Ama dava içinde kuvvetli bir delil olduğunu da dosta düşmana ilan ediyor.

Biz Risale-i Nurların nazara verdiği hakikatlerin hatasız ve Ehl-i sünnete uygun olduğunu tahkik ile anlıyoruz. Yoksa "Said Nursi yanılmaz, ondan hata sudur etmez." ön kabulü ile hareket etmiyoruz. Şayet tahkik neticesinde bir hata olduğu gösterilirse, o zaman üstünde düşünüp değerlendirilebilir.

İlham ve ihtar, vahiy gibi hatadan masum ve hali değildir. Yani ilham ve ihtar ehli de yanılabilir. Bunu Ehl-i sünnet ittifak ile kabul etmiştir. Bu sebeple mutlak mizan ve mihenk şeriattır. İlhamlar şeriat mizan ve mihengine vurulur, mutabık ise kabul edilir, değilse reddedilir. Risale-i Nurlar da bu kapsam içerisindedir.

Üstad Hazretleri bu manaya şu şekilde işarette bulunuyor:

"Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktıysa kalbde saklayınız. Bakır çıktıysa, çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz."(2)

Bu ölçüler (mihenk, burada şeriat manasındadır) ışığında meseleye baktığımız zaman, Nur cemaati tenkide açık bir cemaattir, masum ve dokunulmaz değildir; ama aynı zamanda tahkik ile Rabbani bir metot ile hareket ettikleri de sabittir. Zaten Rabbani demek, İslam ve şeriata uygun hareket etmek anlamındadır ki, Risale-i Nurlar ve Nur cemaati Rabbani ve İslam’a uygun hareket etmiş ve ediyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Mahrem Bir Suale Cevaptır

(2) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...