Nur sûresi'ndeki bazı ayetlerin Risale-i Nur'a işaret ettiği kesin mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, Risale-i Nurlar vahiy değil ilhamdır. Üstad Hazretleri de -haşa- nebi değil Allah’ın veli bir kuludur. Kim Risale-i Nur'a vahiy, Üstad Hazretlerine de nebi derse küfre girmiş olur.

İkincisi, Kur’an’ın Risale-i Nur'a ya da onun müellifine işaret etmesi sarih ve muhkem bir şekilde değil, remzi yani işari bir şekildedir. Kur’an bu yönü ile sadece Risale-i Nur'a değil çok şeylere işaret etmiştir. Bu inceliğe işaret eden bir çok ayet verdır:

"Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki, apaçık olan bir kitapta olmasın." (Neml, 27/75)

"Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitapta yazılmıştır." (En'âm, 6/59)

Üçüncüsü, Nübüvvet ister kitaplı ister kitapsız olsun Hazreti Peygamber (asv) ile son bulmuştur. Bunun aksini iddia eden Allah’ın ayetini yalanlamış olur ki sizin bahsettiğiniz bu ayette bu manayı açık bir dil ile ilan etmektedir:

"Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, lâkin Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir." (Ahzab, 33/40)

Dördüncüsü, Peygamberlerin vahyi dışında, insanların da ilhama mazhar olunabileceğini gösteren ayetler de vardır. Mesela,

"Musa'nın anasına: 'Onu emzir. Eğer onun için korkarsan onu denize bırakıver, korkma ve mahzun olma. Çünkü biz onu geri vereceğiz ve kendisini peygamber yapacağız.' diye vahyetik." (Kasas, 28/7)

Bu âyette geçen "vahiy" kelimesi de "ilham" ve "rüya" anlamlarında kullanılmaktadır.

"Ve hani havarilere: 'Bana ve Resulüme iman edin.' diye ilham etmiştim. Onlar da: 'İman ettik. Hakka teslim olduğumuza şahid ol!' demişlerdi." (Maide, 5/11)

Bu ayetler çok açık bir şekilde peygamber olmayan sıradan veya havas olan insanların da ilhama mazhar olabileceklerini gösteriyor ki, Risale-i Nurlar da bu kabilden bir ilhamdır, asla vahyin makamına çıkamaz.

Sonuç olarak, Risale-i Nur'a işaret ve beşaret eden ayetler vardır, ama Risale-i Nur kesinlikle bir vahiy Üstad hazretleri de -haşa- beklenen bir nebi değildir. İslam inancında son Peygamber Hazreti Muhammed (asv), son kitap da Kur’an-ı Kerim'dir aksini iddia eden kâfir olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

busra95
Risale-i Nur'a işaret ve beşaret eden ayetler vardır, ama Risale-i Nur kesinlikle bir vahiy Üstad hazretleri de -haşa- beklenen bir nebi değildir. İslam inancında son Peygamber Hazreti Muhammed (asv), son kitap da Kur’an-ı Kerim'dir aksini iddia eden kâfir olur. Bu satirlara cok takildim,. Al-i imran suresi 81. ayetinde Allah cc nin nebilerden söz alıp gelecek olan resullere yardım etmeleri sözünü alması ile ilgili ayet kuran bağlamı gözetilmeden anlaşılmaya çalışıldığı için nebi ve resul ayrımına gidilerek "her nebi resuldur fakat her resul nebi değildir" şeklinde formuluze edilerek , ahzab suresi 40. ayetinde "o nebilerin sonuncusudur" ayetinde resul geçmediği için "muhammed as nebilerin sonuncusu imiş resullerin sonuncusudur demediği için demekki resulluk devam etmektedir" şeklinde bir söylem geliştirilerek kerameti Risale-nur da gormek neden Kufur olsun? Ayette bunu tastikliyor...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hazreti Peygamberin son Peygamber olması hem Kur'an hem hadis hem de icma-ı ümmet ile sabit olan bir hakikattir. Bu hakikatin aksini iddia eden katıksız bir kafir, halis bir münafık, şarlatan bir dinsizdir. Risale-i Nuru böyle şeylere alet eden birisi de dessas bir şeytandır. Resul ile nebi temelde aynıdır aralarında sadece kitap verilenle verilmeyen nüansı vardır. Ayette Allah yeni bir resul yeni bir nebi yeni bir elçinin gelmeyeceğini ifade ediyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...