Nur talebelerinin ve tarikat ehillerinin arasında bu kadar ihtilafın olmasının nedeni nedir; bunca tarikata rağmen, sadece Risalelerin tercih edilmesinin nedeni nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur talebelerinin tarikat erbabı ile aralarında herhangi bir ihtilaf ve bir niza yoktur. Bu kanaat doğru bir kanaat değildir. Bazı avam ve cahil tabilerin münferit olayları, böyle genel bir kanata illet ve delil teşkil etmez.

Yani Risale-i Nur'da tarikatlar hak ve makbul karşılanır, bu sebeple bir Nur talebesinin tarikat erbabını inkar ve tezyif etmesi mümkün değildir. Bu hem Uhuvvet Risalesi'ne, hem de İhlas Risalesine aykırıdır.

Risale-i Nurlara olan teveccühün en önemli sebeplerinden birisi; Risale-i Nurların bu zamanın şartlarına ve ilcaatlarına göre yazılmış Kur’an’ın manevi ve hakiki bir tefsiri olmasındandır.

İkinci bir sebep; Risale-i Nurlar bu maddeci asrın maddeci fikirlerine tam bir ilaç ve tam bir hekim olmasındandır ki, insanlar Risale-i Nurlara teveccüh ediyor.

Üçüncü olarak; imanın ve İslam’ın anlaşılması çok zor olan derin ve ince hakikatlerini temsil ve teşbih dürbünü ile en avam insanların anlayacağı bir seviyeye indirmesi, Risale-i Nurlara olan ilgiyi ziyadeleştiriyor.

Dördüncü sebep olarak; Risale-i Nurlar, eskide medresenin on beş yılda verdiği ilmi neticeyi, on beş haftada vermesi yine eskide tasavvufun kırk yılda elde ettiği iman hakikatini kabiliyeti olana kırk dakikada vermesi ilginin önemli bir sebebidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...