"O çiçeğe leziz meyveler, o hasnâya sevimli evlâtlar, güzel ahlâklar takmakla, o sahife yâ Vedûd, yâ Rahîm, yâ Mün’im gibi isimleri okutturuyor." İsimler ve tecellileri ile izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Vedud ismi, Allah’ın kendi cemal ve kemalini mukaddes bir muhabbetle sevmesini ve bu cemal ve kemalin tecellilerini de sevmesini ifade eder. Bu tecellilerden mümin kullarının kalbine ihsan ettiği marifet ve muhabbetle müminler de Cenab-ı Hakk’ı sever, O’na hamd ve şükrederler. Üstadımız bu ismin ehl-i aşkta daha ziyade tecellî ettiğini nazara vermektedir.

Rahîm isminde de yine merhamet manası hâkimdir; “müminleri lütfuyla cennete, kâfirleri adliyle cehenneme koyan” mânasına gelir. Allah’ın rahmetiyle iman, marifet ve muhabbet gibi manevî güzelliklere sahip kılınan müminler de muhabbetlerini Rahîm olan Allah’a tahsis ederler. Mahlûkatı da yine O’nun namına severler.

Mün’im; “nimetlendiren, in’am ve ihsan eden” demektir. Allah, mahlûkatını sevdiği için onlara in’am ve ihsanda bulunur. Mahlûkat da buna mukabil O’na hamd ederler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...