"O da ona mukabil tasdik ile iman ile tevhid ile izan ile..." cümlesindeki "tasdik, iman, iz'an" kelimeleri aynı mânâyı mı destekliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tasdik: İnsanın fikretttiği bir şeyi aklın kabul etmesidir.

İman: Bir şeyi kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Artık bu safhada fikirler ve düşünceler, imâna dönüşmüştür. Bunun da çok mertebeleri vardır.

İz’an: Basiret, anlayış ve teslim olup itaat etmek mânâlarına geliyor. Bir şeyin şuurunda olmak ve onu küllî olarak idrak etmek mânâsına da gelir. Neticesi de imtisaldir. Yani, kişinin tafsilatlı olarak anladığı ve kabul ettiği şeye, şuurlu bir şekilde itaat etmesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...