"O da ona mukabil tasdik ile iman ile tevhid ile izan ile..." cümlesindeki "tasdik, iman, izan" kelimeleri aynı manayı mı destekliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tasdik: İnsanın fikretttiği bir şeyi aklın kabul etmesidir.

İman: Bir şeyi kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Artık bu safhada fikirler ve düşünceler, imana dönüşmüştür. Bunun da çok mertebeleri vardır.

İzan: Basiret, anlayış ve teslim olup itaat etmek manalarına geliyor. Bir şeyin şuurunda olmak ve onu küllî olarak idrak etmek manasına da gelir. Neticesi de imtisaldir. Yani, kişinin tafsilatlı olarak anladığı ve kabul ettiği şeye, şuurlu bir şekilde itaat etmesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...