"O hizmeti ihzar etmek ve hâdimlerini o hizmete sevk etmek cihetidir." buna bir örnek verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur talebelerinin, iman ve Kur'an hizmetine, gayr-i ihtiyari bir şekilde sevk edilmeleri, bu nevi keramete en güzel bir misaldir. Üstad'ın döneminde talebelerinin birçoğunun, Risale-i Nur'u tanıma şekilleri ve hizmette istihdam olunma tarzları, hepsi bu nevi keramete bir misaldir.

Mesela; Üstad hazretleri, Barla Lahikası isimli eserde, Merhum Hulusi YAHYAGİL'e hitaben ''Hulusi Bey'e Hitabdır'' başlığı altında yazılan mektupta şöyle buyuruyor:

"Ben Sözler'i yazarken, ihtiyarsız olarak ekser temsilat, şuunatı askeriye nevinden zuhur ediyordu. Ben hayret ediyordum. Neden böyle yazıyorum, sebebini bilmiyordum. Sonra hatırıma geldi ki: belki istikbâlde şu Sözler'i hakkıyla anlayacak, kabul edip hırz-ı cân edecek, en mühim talebeler askeriyeden yetişecek. Onun için böyle yazmaya mecbur oluyorum, düşünüp o kahraman askerleri bekliyordum. İşte mağrur olma, şükret; sen o askerlerden bahtiyar birisin ki, evvel yetiştin."(1)

Yine Afyon Hapishanesindeki Nur talebeleri arasındaki bazı üzücü hâdiselerden dolayı, Bediüzzaman Hazretleri şöyle niyazda bulunuyor:

"Ya Rabbi! Yok mu bir talebem?' diye Cenab-ı Hakk'a iltica ettiğim zaman birden bana Tahirî gösterildi..."

"Tahirî, o zaman seni bir veliy-yi azîm, bir kutup tahayyül ettim. Sonra baktım ki, sen istihdam olunuyorsun."

Burada Bediüzzaman, Tahirî Mutlu'ya soruyor:

"Tahirî, istihdam olduğuna mı razısın, yoksa benim zannımda (veliy-yi azîm) olmasını mı istersin?" Mübarek veli Tahirî Mutlu, Üstad'ının sualine şöyle cevap veriyor:

"İstihdam edilmemi isterim, Üstad'ım..."

Üstad cevaben "Maşaallah!'' dedikten sonra, yan taraftaki talebelerine dönüp Tahiri MUTLU Ağabeyin duyamayacağı şekilde alçak sesle, ''Gerçi velidir." diyor.(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lahikası, (208. Mektup).
(2) bk. Bayram YÜKSEL Ağabey'in Hatıralarıi Son Şahitler, I/427

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...