"Gavs-ı Azam'ın bir nevi kerameti beyan edilecek." deniliyor. Ama Onuncu Lem'ada böyle bir yer bulamadım?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konu için Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de yer alan Sekizinci Lem'aya bakmanızı tavsiye ederiz.

"Hizmet-i Kur'âniyede arkadaşlarımın beşeriyet muktezası olarak sehiv ve hatalarının neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını beyan etmekle tefsir ediyor. Hizmet-i Kur'âniyenin bir silsile-i kerameti ve o hizmet-i kudsiyenin etrafında izn-i ilahi ile nezaret eden ve himmet ve duasıyla yardım eden Gavs-ı Azam'ın bir nevi kerameti beyan edilecek. Ta ki, bu hizmet-i kudsiyede bulunanlar, ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler." (Lem'alar, Onuncu Lem'a.)

Üstad'ın bu ibarelerinden anlaşıldığına göre, sayılan şefkat tokatları aynı zamanda Risale-i Nur hizmetinin hamisi ve manevi destekçisi olan Gavs-ı Azam (r.a)'ın bir kerameti hükmündedir. Dolayısı ile Gavs-ı Azam'ın (r.a)'ın kerametleri şefkat tokatları olmuş oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mnur..
Dolayısı ile Gavs-ı Âzamın (r.a)’in kerametleri şefkat tokatları olmuş oluyor. Cümlesini anlayamadım
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hazreti Gavs ihlas ve sebat ile hizmet edenleri o zamandan taltif ederken sebat etmeyenlere de tokat vuruyor buna keramet deniliyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ihlasnur
ihlas risalesinin 3. düsturu buna cevaptır. Hem itiraf ediyorum ki: Samimî ihlasınızla, şan ü şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşâallah tam ihlasa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlasa sokarsınız. Bilirsiniz ki, Hazret-i Ali (R.A.) o mu'cizevari kerametiyle ve Hazret-i Gavs-ı A'zam (K.S.), o hârika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlasa binaen iltifat ediyorlar ve himayetkârane teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Evet hiç şübhe etmeyiniz ki, bu teveccühleri, ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız, onların tokadını yersiniz. Onuncu Lem'adaki şefkat tokatlarını tahattur ediniz. Böyle manevî kahramanları arkanızda zahîr, başınızda üstad bulmak isterseniz وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ sırrıyla ihlas-ı tâmmı kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize; şerefte, makamda, teveccühte, hattâ menfaat-ı maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hattâ en latif ve güzel bir hakikat-ı imaniyeyi muhtaç bir mü'mine bildirmek ki; en masumane, zararsız bir menfaattir. Mümkün ise, nefsinize bir hodgâmlık gelmemek için, istemeyen bir arkadaş ile yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer "Ben sevab kazanayım, bu güzel mes'eleyi ben söyleyeyim" arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlasa zarar gelebilir. Envar & ihlas nur / Lem'alar ( 162 )
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...