"O mütedeyyin zatlar, diyanetlerin muktezası böyle serbestiyet-i nisvan zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından, o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti." cümlesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İçtima-i hayata girmeden önce, bir hayat boyu beraber olma düşüncesiyle işe başlamak gerek. Yoksa kişi kendi nefsi arzularını ön plana koyup ona göre bir hayat arkadaşı ararsa, bu ileriki zamanda bazı sıkıntıları beraberinde getirebilir.

Çünkü esas olan diyanet noktasıdır. Yani bir nesle annelik edecek şahsiyetin dini noktadan güzel bir terbiyeden geçmiş olması gerekmektedir. Eğer hayatlarını birleştirecek olanlar bu husustan teğafül edip gaflete düşerlerse, kendilerini sıkıntılar bekliyor demektir.

Eğer erkek bu hususa dikkat etmezse, yani serbistiyete alışmış bir kadından ziyade dindar olanına talip olmazsa, bu kez eşinin eliyle âdeta bir şefkat tokatı yiyecektir.

Ahmed ŞAHİN Hoca'nın konuyla ilgili bir yazısını aşağıya alıyoruz:

Konuya farklı açılardan bakanlar farklı hükümler verebilirler. Her açının kendine göre hükmü olması da mümkündür.

Bugün giyim kuşamda tam bir karmaşa yaşanmaktadır. Ne erkek ne de kadın giyimi geçmişteki gibi net ve tam ayrılmış değildir.

Bunu şunun için arz ediyorum.

Gerçekten de hanımların giyim kuşamında birinci ölçü tesettür ise, ikincisi de erkek giyimi olmaması, erkek giyimine benzememesidir.

Efendimiz (a.s.m.)'in ikazı da bunu açıkça ifade etmektedir:

"Erkeklerden kadın giysisi, kadınlardan da erkek giysisi giyerek karşı cinse benzeyenlere..." (bk. Buhari nr: 5751, ebu Davut nr: 4098, Ahmet b.Hambel nr: 3149, Nesei nr: 9161)

diye başlayan hadiste lanet bedduası vardır.

Bu ikazı unutmayan hanımlar, giyimlerinde birinci olarak tesettürü esas aldıkları gibi, ikinci olarak ta erkeğe benzememeyi esas alırlar. Kimliklerini korumak isterler.

Toplumun böyle bir kimlik korumasına ihtiyacı da kesindir. Cinsiyet karışımı söz konusu olacak nerdeyse.

Ancak bugün erkek giyimi eskisi kadar kesin belirlenmiş değildir. Pantolon artık sadece erkek giyimi olmaktan çıkıp kadınların da büyük ölçüde giyimi haline gelmiştir.

Nitekim Suudi Arabistanlı erkeklerin de kadın giyimine benzeyen entarilerle dolaştıkları bilinmektedir. Demek ki sabit bir erkek giyimi, tartışmasız mevcut değildir.

Bence bugün kadının giydiği pantolonun erkek giyimi olmasından önce, dar olup olmadığı, üzerini örten bir başka şeyin giyilip giyilmediği esas alınarak konuya bakılmalıdır.

Beden hatlarını belli etmeyecek genişlikteki pantolonun üzerine üst kısmı örten bir şey giyiliyorsa artık bunun erkek giyimi olduğunu düşünmemek gerekir. Çünkü tesettürü daha iyi sağlamak özelliği söz konusudur.

Nitekim Efendimiz aleyhisselam İmam-ı Ali ile Baki mezarlığında iken yan yoldan bir kadının, bindiği eşek üzerinde giderken yağışlı hava sebebiyle ayağı kayan eşekten düştüğü görülür. Derhal yüzünü başka tarafa dönen Efendimize:

Kadın sirval giymiş, bir yeri açılmadı, derler.

Bunun üzerine Efendimiz (a.s.m.)'in, bindiği eşekten düştüğü halde bir yerinin açılmasını önleyen sirvali giyen hanımlara dua ettiği duyulur.

Bu anlayış içinde pantolona baktığımızda üzerinde bir giyim olması halinde Efendimizin duasına mazhar olan bir giyim şekli dolduğunu düşünmek yanlış olmasa gerektir.

Çünkü geniş pantolonun da, arabaya binip inerken, merdivenden inip çıkarken, sirval gibi tesettürü temin ettiği bilinmektedir. Nitekim siyerde Efendimiz (a.s.m.)'in sirval satın aldığı kaydı da vardır. Bizzat kendisinin giydiği görülmediğine göre, yakınlarına hediye etmek için almıştır diye düşünmek de mümkündür.

Sirval, Anadolu hanımlarının vücut hatlarını belli etmeyecek bollukta giydikleri şalvarı hatırlatıyor insana. Bu kadar bolluktaki şalvardan kimsenin şikayeti de olmamaktadır.

Siz bu bakışı zorlaştırıcı da bulabilirsiniz, kolaylaştırıcı da görebilirsiniz. Bu biraz da sizin içinde bulunduğunuz şartlar ve kendi ruh halinizle ilgili olabilir.(1)

İşte serbestiyetin bir neticesi yukarıda ifade edilenler olabilir. Bir bayanın gerek ahlak gerekse de müzik vs. şeylerdeki serbestiyetini artık siz takdir ediniz. Ve böylelerini tercih edenlerin akıbetleri de bu kadınlardan gelen bazı sıkıntılarla yiyecekleri tokatlardır şeklinde kanaatimiz vardır.

(1) bk. Yeni Akir web sayfası. Erişim: 05 Nisan 2010/09.30.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...