"Serbestiyet-i nisvan zamanında..." Serbest kadın tabirinin içine sadece tesettürsüzler mi giriyor? Kendimizi böyle kadınlardan nasıl muhafaza ederiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Serbestiyet-i nisvan” tabiri, "Kadınların hürriyeti" olarak ifade edilen, Batı terbiyesi ile yetişmiş, hayata atılma konusunda erkekler gibi hareket edip, edeb ve ahlak kaidelerini hiçe sayan kadınları ifade ediyor. Tesettüre uymayan kadınlar bu tabirin içinde sadece bir cüz’ü temsil ediyor.

Bazı kapalı kadınlar, kapalı olmayan ama ahlakı düzgün olan kadınlara nisbetle, daha serbest, daha naşize, daha serkeş, daha edebsiz olabiliyor. Bazı -zahiren- kapalı kadınlar da, maalesef hadiste ifade edilen "elbiseli çıplaklar" ifadesinde geçen surette giyinmiş; ama tesettüre uymayan tarzda olabiliyor. Hususan son zamanlarda bu tarz kapalı kadınların sayısında büyük artış müşahede ediliyor.

Çünkü tesettür ve dindarlık şekilciliğe indirildi; ihlas, takva ve güzel ahlak gibi ulvî vasıflardan uzaklaşıldı. "Dindarım" diyenlerin elinde yarım yamalak namaz ile modaya uygun tesettür kaldı.

İşte "Serbest kadın" tabiri, hususan ahlak dışı hareketleri olan malum çevrenin kadınlarını daha çok hatıra getirmekle beraber, tesettüre girdiğini zanneden, fakat hem tesettüre hem de İslam'ın ruhuna uymayan hareketlere sahip kadınları ihtiva edebilir.

Üstadımız bu bahsi, Kastamonu Lahikası'nda(1) kaderin adaletinin tecellisini hissettiren suallere cevap verdiği yerde açmaktadır. "Kader neden böyle zalim beşer eliyle tokatlara izin vermektedir?" diye edilen farklı sualleri cevaplamaktadır. Bu hususta bir sualin cevabında geçmektedir.

Serbest kadınların şerrinden korunmanın yolu; yine Efendimiz (asm)'ın şu tavsiye ve emirlerinde yatmaktadır:

"Kadın dört şey için nikâhlanır: Malı için, soyu-sopu için, güzelliği için ve dini için... Eli kuruyasıca; sen dini bütün olanı seç (ki, sıkıntı çekmeyesin)."(2)

Dolayısıyla bizler bu hadis-i şerife uymadığımız zaman, feleğin sillesini bu kadınlar vasıtasıyla yeriz. Şayet bu nebevî tavsiyeyi dinler isek; inşaallah kendimizi, ailemizi ve neslimizi muhafaza ederiz.

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (169. Mektup)
(2) bk. Buhârî, Nikâh,15; Müslim, Radâ' 4.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...