On Dördüncü İşaret

İçerikler


  1. "Bazı Sahabe-i Güzine, ayrı ayrı maksatlar için dua etmiş. Duası öyle parlak bir surette kabul olmuş ki, o keramet-i duaiye, mu’cize derecesine çıkmış." Burada neden "keramet" denilmiş olabilir?

  2. "Hazret-i Enes, âhir ömründe kasemle ilân ediyor ki: 'Ben kendi elimle yüz evlâdımı defnetmişim...'" cümlesini nasıl anlamalıyız?

  3. "Muhallim ibni Cessâme, Âmir ibni Azbat’ı gadr ile katletmişti. Bu olay Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma yetiştiği vakit hiddet etmiş, beddua buyurmuş." Peygamber Efendimiz'in, Muhallim'e bedduasını nasıl değerlendirmeliyiz?

  4. Solak olmak kader midir? Peygamber Efendimizin beddua ettiği sol elle yemek yiyen şahıs bir Müslüman mıydı, bedduanın hikmeti ne olabilir?

  5. "Tavuk yumurtası kadar bir altını, ağzının tükürüğünü ona sürdü, dua etti, Selmân’a verdi. Dedi: ‘Git, Yahudilere ver.’ Selmân-ı Farisî gidip o altından kırk okıyyeyi onlara verdi. O tavuk yumurtası kadar olan altın, eskisi gibi bâki kaldı." İzahı nasıl?

  6. Üstad "Mecmuu, mânevî tevatür gibi bir mu’cize-i mutlakanın tahakkukunu gösteriyorlar." diyor. Bazıları ise "Hadislerdeki mucize rivayetlerinin toplamı bile tevatür olamaz." diyorlar, bu doğru mudur?

  7. "Ömer ibni Sa’d’ın başına elini sürmüş, dua etmiş. Seksen yaşında o adam, o duanın bereketiyle, öldüğü vakit başında beyaz yoktu." Ömer b. Sad kimdir? Hz. Hüseyin’i şehit eden kişi mi? Altmış yaşında vefat ettiği iddia ediliyor, doğrusu nedir?

Yükleniyor...