Block title
Block content

On Altıncı Söz'ün Birinci Şua'sında yer alan soruyu tam anlayamadım, biraz açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

On Altıncı Söz'ün Birinci Şua’ında genel hatları ile, Allah'ın her yerde hazır ve nazır bulunması ve her şeye her şeyden yakın bulunması, vahidiyet ve ehadiyet gibi ince, ama zor konular inceleniyor.

"Ey nefs-i nadan! Diyorsun ki: "Ehadiyet-i Zât-ı İlâhiye ile külliyet-i ef'âli; ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet-i Rububiyeti; ve ferdâniyeti ile şeriksiz şümul-ü tasarrufatı; ve mekândan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması; ve nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması; ve birliği ile her işi bizzat elinde tutması, hakaik-ı Kur'âniyedendir. Kur'ân ise hakîmdir. Hakîm ise, akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Akıl ise, zahirî bir münâfâtı görüyor. Aklı teslime sevk edecek bir izah isterim."(1)

Paragrafın kısa meali: Ey cahil nefis! Diyorsun ki, Allah bir tek Zat iken, bu sayısız fiilleri nasıl aynı anda icat edip idare edebiliyor. Yine Allah bir tek şahıs iken, nasıl olur da yardım almadan ve başka birileri ile dayanışma içine girmeden, her şeyi tedbir ve terbiye ediyor? Devamla, Allah fert ve bir iken, ortak ve yardımcı olmadan, her şeye her şeyi kuşatacak bir şekilde nasıl tasarruf ediyor?

Allah, hem zaman ve mekandan münezzeh olacak, hem de zaman ve mekanın içindeki her şeyin yanında hazır ve nazır olacak. Bu iki zıt nasıl olur? Hem sonsuz derecede ulvi ve pak olacak, hem de her şeye şah damarından daha yakın olacak. Yani ulvi ile onun aksi gibi görünen iki zıddın iç içe olması nasıl olur? Bir olduğu halde, her şeyi elinde tutması ve idare etmesi nasıl olur?

"Bu gibi birbirine zıt ve görünüşte birbiri ile çelişen konular, hikmet ile indirilmiş Kur’an’da nasıl bahsedilir, nasıl iddia edilir ve nasıl cem edilir?" diye dehşetli ve kapsamlı bir soru irat ediliyor. 

(1) bk. Sözler, On Altıncı Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...