"'Her umumî kâidenin bir istisnâsı vardır.' olan kaide-i külliyeyi tahsis ediyor. Çünkü kendisi bu kaidenin şümulünden hariç kalmıştır." İzah eder misiniz, kendisinden maksat Allah mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

كُلِّ tâmimi ifade eden bir edattır. Burada ifade ettiği tâmimden hiçbir şeyin, hiçbir ferdin tahsisi ve daire-i şümulünden ihracı yoktur. Bu itibarla مَا مِنْ عَامٍّ اِلاَّ وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ (Her umumî kâidenin bir istisnâsı vardır.) olan kaide-i külliyeyi tahsis ediyor. Çünkü kendisi bu kaidenin şümulünden hariç kalmıştır."(1)

Allah için ya da Allah’ın sıfatları için istisna söz konusu değildir. Mesela, "Allah her şeyi yaratmıştır, ama filanca yıldız bundan müstesnadır." denildiğinde, Allah’a ve sıfatlarına bir kayıt bir sınır koyulmuş olur ki bu mümkün değildir.

“Her umumî kâidenin bir istisnâsı vardır.” prensibi, Allah ve sıfatları açısından geçersiz olup Allah ve sıfatları hakkında böyle bir düşünce ve tahsis mümkün değildir. Yani kim bir şeyi Allah’tan ve sıfatlarından istisna kılarsa şirke girmiş olur ve Allah’a ve muhat sıfatlarına bir sınır ve bir çerçeve tahsis etmiş olur.

Ayetlerde “O her şeyi bilir, görür, işitir…” denildiğinde bununun istisnasının mümkün olmayacağını, olamayacağını da zımnen ifade etmiş oluyor.

Mesela, Allah’ın sonsuz ilim sıfatı istisnasız her şeyi bilir, hiçbir şey onun ilminin haricinde ve dışında kalamaz.

Yine Allah’ın sonsuz kudreti her şeye kadirdir, hiçbir eşya ve mahluk Onun kudretini aciz bırakamaz.

Yine Allah’ın sonsuz iradesi, bütün eşyayı ve mahlukatı irade edip seçmiştir, hiçbir eşya ve mahluk onun seçim ve tercihinin haricinde olamaz ve kalamaz. Bu sıfatlarda istisna yapmak şirk ve küfür olur.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi 29. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...