"Hey âşık efendi! Ne hakkın var, sekiz İsm-i Âzamın bir sahife-i nuranîsi olan güneşi böyle utandırıyorsun?" cümlesini açıklar mısınız, bu isimler hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her bir eşya mahiyetine göre esma-i ilahiyenin tecelliyatına ma’kes ve mazhardır. Her bir masnu, esmanın kemmiyeten veya keyfiyeten tecelliyatının farklılığına göre mahiyeti değişir, tebeddül ve teğayyür eder. Mesela, cemadatta tecelli eden esma, mahiyeti ve keyfiyet itibarıyla farklıdır; nebatatta, hayvanatta, insanlarda ve meleklerde tecelliyat çok daha farklıdır.

Cansızlarda Cemil, Sani ve Halık ismi vardır; fakat Hay, Rezzak ve Hadi ismi yoktur.

Bütün esma azami mertebede sadece ve sadece alemin çekirdeği ve meyvesi olan Resululah (asm) mahiyetinde tecelli etmiştir.

Güneş ise, bazı ism-i azamın tecelliyatına mazhar olmakla, beraber Üstadımızın aleminde sekiz İsm-i azam mertebe olarak ön plana çıkmıştır.

Azami mertebe; mahlukatta bazı isimlerin ilk bakışta görünmesi okunması ve tezahürüdür. Diğer esmanın ise gölgede kalması veya ikinci mertebe de düşünülmesidir.

Gelelim cümlemize;

1. Sekiz esma isim olarak sayılabileceği gibi çokluktan kinaye olabilir.

2. Cenab-ı Hakk’ın alemde iki çeşit tecelliyatı olan vahidiyet ve ehadiyetin tezahüratı, güneşle daha iyi anlaşılır.

3. İsimlerin hangi varlıkta azami derecede olduğu, ef’al, asar ve ahvalinden okunur. Yoksa sadece o varlığa zahiren bakmakla isimlerin inceliklerini, tezahürünü kavramak mümkün olmaz.

4. Güneşte ise onun alemle münasebeti ve ef’ali nazar-ı itibara alınırsa Üstadımızın risalelerde serpiştirdiği güneşle münasebettar şu isimler anlaşılabilir:

a. İsm-i Nur açık ve net olarak okunuyor. İlk bakışta bu esma görünüyor.

b. İsm-i Rahim okunabilir. Çünkü alemle münasebeti şefkat ve hilm iledir.

c. İsm-i Rahman okunabilir. Çünkü mahlukatta hiçbir farklılık yapmadan, ayırım gözetmeden adaletle münasebeti vardır.

d. İsm-i Zahir var. Her şey onunla görünür ve keşfedilir.

e. İsm-i Hadi okunur. Tebliğatta ve hidayette herkesin kendisiyle irtibata geçme anını bekler, münasebette olmayanlara küsmez ve darılmaz. Çünkü hidayet güneş gibidir.

f. Ehad ismi var. Bazı mahlukata tezahüratı cilve- i zatı iledir.

g. Vahid ismi var. Sıfatları itibarıyla tasarrufatı altında olan her şeyi ihata eder. Işığı ve ısısı gibi...

h. İsm-i Hayy’ın tezahüratı var onsuz hayat olmaz.

Buna mümasil esmayı zikretmek mümkündür. Bu isimleri okumak marifetin mahiyeti nispetinde artar veya azalır.

Güneşle alakalı olarak Üstadımız'dan istifade ettiğimiz iki incelik daha var:

Birincisi, "Sekiz ism-i azamın bir sahifeyi nuraniyesi olan güneş" cümlesinde, sekiz büyük ism-i İlahiyenin mezcinden çıkan ilk tezahür “Nur” ismidir. Diğer esma ilk tezahürde gölgededir. Mesela aslanda ilk görünen İsm-i Celil’dir, okyanusta İsm-i Celal’dır. Diğerleri bunların zımnındadırlar.

İkincisi, Bediüzzaman Hazretleri güneşten hakaik-i imaniyeyle alakalı çok temsilat çıkartmıştır. Başkaları güneşten başka açıdan istifade ederken, Muazzez Üstadımız ise insanları inanç ve itikat açısından sahil-i selamete çıkaracak antika misaller keşfetmiş, güneşin en hayırlı gaye ve faydasını ortaya koymuştur. Eğer güneşin aklı olsaydı, bu hayırlı fıtrat vazifesini ortaya koyan Üstadımız hakkında methiyeler yazar. Belki de keyfinden raks ederdi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

yesghost
Teşekkürler
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
drerkan
Kesin raks ederdi kanaatindeyim.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
İ.enessssssss
Yalnız şunu da açıklarmısınız :yani sevgi utandırmaya vesile oluyor güneşi ama merhamet utandırmamış mı oluyor ve merhamet Allah dışındakileri sevmede bir yöntemmi oluyor bunu biraz açarmısınız? (Allah razı olsun)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Utanma tabiri bir teşbih bir analojidir. Dolayısı ile hakikate tatbik edemeyiz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...