"Onu bir misal-i muhabbet, bir timsal-i rahmet, bir şeref-i insaniyet, en nurani bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin." Nazara verilen bu özellikleri açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bilindiği gibi Peygamber Efendimizin (asm.) iki ciheti vardır: Ubudiyet ve risalet. Burada onun (asm) ubudiyet yani kulluk yönü nazara veriliyor.

Misal-i muhabbet ifadesi, öncelikle Habib-i Kibriya Efendimizin (asm) Allah’a olan muhabbetindeki erişilmez derecesini anlatmakta ve bu konuda en güzel bir örnek, bir sevgi misali olduğu nazara verilmektedir. Hak sevgisinde olduğu gibi, mahlûkatı Allah hesabına sevme konusunda da ona (asm) yetişmek mümkün değildir.

Timsal-i rahmet ifadesi, Allah’ın rahmetine bütün varlık âlemi içinde en mükemmel manada mazhar olan müstesna bir kul olduğunu ders verir. Kendisi bir rahmet timsali olarak yaratıldığı içindir ki, âyet-i kerimede "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 21/107) buyurulmuştur.

İşte bu iki mümtaz vasfı dolayısıyla o Zat (asm.) "bir şeref-i insaniyet"tir; yani insanlık âleminin melekler âlemine, cinler taifesine ve sair bütün mahlûkat sınıflarına karşı üstünlüğünün bir misali ve timsali olmuştur.

Hilkat şeceresinin (yaratılış ağacının) en nurani meyvesi odur (asm).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...