"Künûz-u Esmâ-i İlâhiyyenin keşşâfı, göstericisi,.." Peygamberimiz hakkındaki bu tavsifi kısaca açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Künuz, kenzin çoğuludur ve hazineler demektir. Allah’ın her bir ismi bir hazineye benzetilmiştir, o isimlerin tecellileri ise o hazinelerden gelen cevherler hükmündedir. Mesela, Muhyi (hayat verici) ismi bir hazinedir, meleklerin hayatından, insanların, cinlerin bütün hayvan ve bitki türlerinin hayatlarına kadar bütün hayatlar o hazinenin birer cevheri hükmündedir. İnanmayan insan, sadece o cevherlere bakar, onların faydalarına nazar eder, ama hazineyi ve hazine sahibini hiç hatırına getirmez.

İşte Peygamber Efendimizin (asm.) bir görevi de bu cevherlere dikkatleri çekmektir. Bu konuda Mesnevî-i Nuriye’den Mün’im (nimetleri veren) ismi ile ilgili bir paragraf nakletmekle yetineceğiz:

“Cin ve insin en çok isyanlarını, en şedid tuğyanlarını, en azîm küfranlarını tevlid eden şöyle bir vaziyetleridir ki; nimet içinde in’amı görmüyorlar. İn’amı görmediklerinden Mün’im-i Hakikî’den gaflet ederler. Mün’imden gafletleri saikasıyla o nimetleri esbaba veya tesadüfe isnad ederek, Allah’tan o nimetlerin geldiğini tekzib ediyorlar."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...