Onuncu Söz'ün İkinci Hakikat'inde geçen "nihayetsiz merhamet"i nasıl anlayabiliriz? Nihayetsizliği özellikle merak ediyorum...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinatın umumunda görülen şefkat ve kerem eserleri, Allah’ın şefkat ve kereminin nihayetsizliğine işaret eden birer levha ve birer ipuçları mahiyetindedirler. Küçük su damlaları ve sızıntıları nasıl büyük bir su kitlesine işaret ediyorlarsa, kâinatta görülen şefkat ve ikram damlaları da nihayetsiz bir şefkate ve kereme işaret etmektedir.

Kâinatta görülen bu sayısız eserler, elbette Allah’ın nihayetsiz rahmet ve keremine tam manasıyla bir mikyas ve bir mihenk olamazlar, ama O’nun varlığına ve haşmetine kat’î bir delil olurlar.

Allah’ın kereminin haşmetini, kâinattaki tecellileri ile anlayabilirsek, nâmütenahi olduğunu da aklen ve mantıken anlarız. Evet, ulûhiyet bütün kemal sıfatların Cenâb-ı Hak’ta olmasını aklen iktiza eder. Allah’ta şefkat ve kerem sabit olduktan sonra, bunların ezelî olması da zarurîdir. Çünkü geçici ve sınırlı bir vasfı, sınırsız ve sonsuz bir İlaha vermek mümkün değildir. Çünkü mantıkça iki zıddın bir yerde bulunması imkânsızdır. Yani Allah birçok vasıfları ile ezelî iken, bazı vasıfları ile sınırlı olamaz. Hiçbir akıl ve mantık bunu kabul etmez.

Allah ya nihayetsiz şefkat ve kerem sahibidir ya da değildir. Değildir demek mümkün olmadığına göre, çünkü kâinat bu menfi hükmü bütün eserleri ile tekzip ediyor; öyle ise O, nihayetsiz şefkat ve kerem sahibidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...