Block title
Block content

İkinci Hakikat

İçerikler

 1. Rızık acizliğe göre verilir doğru; ama aslanlar aciz olmamasına rağmen en iyi yiyeceklerden yiyorlar. Bilgi verir misiniz?

 2. Onuncu Söz'ün İkinci Hakikat'inde geçen "nihayetsiz merhamet"i nasıl anlayabiliriz? Nihayetsizliği özellikle merak ediyorum...

 3. Kerem ve rahmet ifadeleri ile, Kerîm ve Rahîm isimleri arasındaki fark nedir? Bu soru diğer bablar ve hakikatlerde geçen ifadeler için de söz konusu olduğundan genel bir izah yapabilir miyiz?

 4. "Hiç mümkün müdür ki, gösterdiği âsâr ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu âlemin Rabbi, kerem ve rahmetine lâyık mükâfat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın?" Gayret kelimesinin buradaki ıstılahi manasını nasıl anlamalıyız?

 5. Onuncu Söz İkinci Hakikat'ta, mahlukatın Cenab-ı Hakk'a itaatleri nasıl onun izzet ve gayretini gösterir?

 6. "İncir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine hâlis süt vermesi,.." İncir ağacı çamur yeseydi; altındaki toprak azalırdı. Bunu nasıl anlamalıyız?

 7. "Hem, insan ve bazı canavarlardan başka..." Bazı vahşi hayvanlar akıllı olmadıkları halde, neden emre uygun hareket etmiyor; hikmeti ne olabilir?

 8. Onuncu Söz, İkinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

 9. ".., bir Azîm heybet tahtında umumî bir itaat bulunması büyük bir celâl ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor." Burayı izah eder misiniz?

 10. "Hem, insan ve bazı canavarlardan başka, güneş ve ay ve arzdan tut, ta en küçük mahlûka kadar herşey kemâl-i dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi,.." cümlesinde geçen canavarlardan kasıt nedir?

 11. Zalime izzet, mazluma ise zillet tabiri zahiren muvafık görünmüyor. Burada zillet tabiri farklı bir manayı mı çağrıştırıyor?

 12. Rahman-ı Rahîmin kendini tanıttırmasına mukabil iman ile tanımak, sevdirmesine mukabil ibadetle sevmek ve sevdirmek, rahmetine karşı ise şükür ve hürmetle mukabele etmek, ne demektir? Biraz daha izahı mümkün müdür?

 13. "Bir daha dönmemek üzere zevâl ise, şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nıkmete ve aklı meş'um bir alete ve lezzeti eleme kalb ettirmekle, hakikat-i rahmetin intifâsı lâzım gelir." cümlesinin izahı nasıldır?

Yükleniyor...