Otuz Üçüncü Söz Beşinci Pencere'yi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Beşinci Pencere"

"Görüyoruz ki, eşya, hususan zîhayat olanlar, def'î gibi âni bir zamanda vücuda gelir. Halbuki, def'î ve âni bir surette, basit bir maddeden çıkan şeyler gayet basit, şekilsiz, san'atsız olması lâzım gelirken, çok maharete muhtaç bir hüsn-ü san'atta, çok zamana muhtaç ihtimamkârâne nakışlarla münakkaş, çok âlâta muhtaç acip san'atlarla müzeyyen, çok maddelere muhtaç bir surette halk olunuyorlar."

"İşte, bu def'î ve âni bir surette bu harika san'at ve güzel heyet, her biri bir Sâni-i Hakîmin vücub-u vücuduna şehadet ve vahdet-i rububiyetine işaret ettikleri gibi, mecmuu, gayet parlak bir tarzda, nihayetsiz Kadîr, nihayetsiz Hakîm ve Vâcibü'l-Vücudu gösterir."

"Şimdi, ey sersem münkir! Haydi, bunu neyle izah edersin? Senin gibi sersem, âciz, cahil tabiatla mı? Veyahut, hadsiz derece hata ederek, o Sâni-i Mukaddese 'tabiat' ismini verip, onun mucizât-ı kudretini, o tesmiye bahanesiyle tabiata isnad edip, bin derece muhali birden irtikâp etmek mi istersin?"(1)

Burada; insan zihninde bir zıtlık teşkil eden ve insanların zaaf ve aczinden dolayı işinde ve icraatlarında cari olan, kolay, defi, çok, geniş olan işler; genelde sanatsız, kaba, alelade, intizamsız, çirkin olur hükmünün, Allah’ın sanatında ve yaratmasında cari olmadığı, akla tespit ve tekit ediliyor ve buradan tevhide intikal ediliyor.

Allah; hem kolay, hem sanatlı, hem ani, hem tertipli, hem çok, hem değerli, hem geniş, hem kontrol ve tasarruf içinde yarattığı için, her icraatında O'nun rububiyet ve uluhiyeti parlak bir şekilde tebarüz ve tezahür ediyor. Allah, insana göre ani ve zamansız yapılan şey basit, sanatsız ve şekilsiz olur hükmünün zıddını, yani; ani ve zamansız olmasına rağmen, sanatlı ve şekilli icraatlar yaparak, mucizelerini neşrediyor ki; herkes her şeyin üstünde Allah’ın kudret ve tasarrufunu görüp anlasın.

Özet olarak zıtların bir arada olması, işleri zorlaştırır, hatta imkansız hale getirir; bu insanların işlerinde böyledir. Mesela; insanların işleri noktasından, bir ustadan çok sanatlı ve güzel bir eser istersek, bu uzun zaman ve itina ister, bir iki ayda yapılacak bir işi, bir iki saatte istersek, o iş, o eser sanatlı ve güzel olamaz, bu da insanların acziyetinden ileri geliyor.

İşte güzel ve sanatlı olmakla, hızlı ve ani olma manası birbirine zıt olduğu için, bu insana mucize oluyor. Allah da kainatta eserlerini böyle icra ettiğine göre, her bir eşya mucize olmuş oluyor.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Beşinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...