Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesinin düsturlarını havi, cami bir kitap tavsiye edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Prof. Dr. İbrahim Canan Hocanın tercüme edip hazırladığı, on sekiz ciltten müteşekkil ve Kur'an'dan sonra en muteber yani itibar gören, Buhari ve Müslim'in de içinde bulunduğu bu muazzam eseri, sizin için faydalı olacağına inanıyoruz. Ciddi bir gayret ve teveccühle bu eseri okumaya yöneldiğinizde beklentinizin fevkinde istifade edeceğinize inanıyoruz.

Pratiğe aktarmanın yolu olarak da öğrendiklerimizi ihtiyaç hissederek ve konunun ehemmiyetini de nazarı dikkate alarak bunları uygulamaktır.

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِى فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ

"Evet Sünnet-i Seniyeye ittiba, mutlaka gayet kıymettardır. Hususan bid'aların istilâsı zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek, daha ziyade kıymettardır. Hususan fesad-ı ümmet zamanında Sünnet-i Seniyenin küçük bir âdâbına müraat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor."

"Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra, bir huzur-u İlahî hatırasına inkılab eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak âdâbında Sünnet-i Seniyeyi müraat ettiği dakikada, o âdi muamele ve o fıtrî amel, sevablı bir ibadet ve şer'î bir hareket oluyor. Çünki o âdi hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a ittibaını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan şâri-i hakikî olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen Sünnet-i Seniyeye ittibaı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevabdar yapabilir."

"Evet Cenab-ı Hakk'a iman eden, elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası, bilâ-şübhe Habibullah'ın gösterdiği ve takib ettiği yoldur." (1)

Resullullah Efendimiz (asm)'in sünnetleri üç grupta toplanır:

Birincisi, akvali, yani “ashabına bizzat yaptığı sözlü tavsiyeler, uyarılar, teşvikler.”

İkincisi ef’ali, yani “ortaya koyduğu uygulamalar, icra ettiği işler.”

Üçüncüsü ise ahvali, yani "hâliyle insanlık âlemine sergilediği örnek ahlâk ve davranışlardır."

Allah’ı çok sevmek ve O’ndan çok korkmak “ahval” grubuna giren çok önemli iki sünnettir.

“İçinizde Allah’ı en çok seven benim. Ve O’ndan en fazla da ben korkarım.”(2)

Tevekkül, sabır, hilm, tevazu, şefkat, cömertlik kısacası Kur’an ahlâkının bütün şubelerini yaşamak ve hayata mal etmek sünnetin ahval grubuna girer.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.
(2) bk. Buhari, İman 13.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ümitvar
Hulasa mahiyetinde daha küçük çaplı bir eser önerebilir misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

Sünnet-i Seniyye ile ilgili iki ilim adamımızın kitaplarını tavsiye edebiliriz.
1- Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Peygamberimin Sevdiği Müslüman
Morötesi Yayınları, 2004,
Hayatımıza Peygamber Modeli
Morötesi Yayınları, Nisan 2004,
2- Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman
Adabı Müaşeret (Büyük boy)
İPEK YAYIN-DAĞITIM

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ümitvar
Allah razı olsun. Cenab-ı Hak hizmetinizi mübarek eylesin. Hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Selam ve dua ile...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
rahmani
"Din Hayatın hayatı hem nuru hem esası ihyayı din ile olur şu milletin ihyası" Sünnet denilince dinin bütününü anlamak lazım.İçtimai hayatta sünnet tatbik edilmiyor maalesef.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR