Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesinin düsturlarını havi, cami bir kitap tavsiye edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Prof. Dr. İbrahim CANAN Hocanın tercüme edip hazırladığı, on sekiz ciltten müteşekkil “Kütüb-i Sitte” adlı muazzam eseri okumanızı tavsiye ediyoruz. Ciddi bir gayret ve teveccühle bu eseri okumaya yöneldiğinizde beklentinizin fevkinde istifade edeceğinize inanıyoruz.

Ayrıca Erkam Yayınlarının çıkardığı İmam Nevevi’in “Riyâzü’s-Sâlihin” adlı 7 ciltlik eserini de okuyabilirsiniz.

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِى فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ

"Yani 'Fesâd-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir.'"

"Evet, Sünnet-i Seniyeye ittiba, mutlaka gayet kıymettardır. Hususan bid'aların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek, daha ziyade kıymettardır. Hususan fesad-ı ümmet zamanında Sünnet-i Seniyenin küçük bir âdâbına müraat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra, bir huzur-u İlahî hatırasına inkılab eder."

Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak âdâbında Sünnet-i Seniyeyi müraat ettiği dakikada, o âdi muamele ve o fıtrî amel, sevablı bir ibadet ve şer'î bir hareket oluyor. Çünkü o âdi hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a ittibaını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan şâri-i hakikî olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır."

"İşte bu sırra binaen Sünnet-i Seniyeye ittibaı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevaptar yapabilir."

(...)

"Evet, Cenab-ı Hakk'a iman eden, elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası, bilâ-şübhe Habibullah'ın gösterdiği ve takib ettiği yoldur." (Lem'alar, On Birinci Lem'a.)

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm)’in sünnetleri akvalî, efalî ve ahvalî olmak üzere üç kısma ayrılır.

Akvalî Sünnet; Resulullah Efendimiz (asm)’ın çeşitli vesilelerle “ashabına bizzat yaptığı tavsiyelerinin, ikazlarının ve teşviklerin” bütününü ifade eder.

Efalî Sünnet; Resul-i Ekrem Efendimiz (asm)'in, namazı nasıl kıldığı ve haccı nasıl yaptığı gibi farzlardan, yemek, içmek ve uyumak adabına kadar icra ettiği işler ve yaptığı bütün fiilerdir.

Ahvalî Sünnet; Habib-i Edip Efendimiz (asm)’ın hayatıyla, hâliyle, tavırlarıyla sergilediği bütün davranışları, hâlleri ve emsalsiz ahlakının bütün şubeleridir. Allah Resülü’nün sahabelerinden gördüğü veya işittiği bir işi güzel görmesi veya sükût etmesi de ahvalî sünnete girer.

Allah’ı çok sevmek ve ondan çok korkmak da “ahval” grubuna giren çok mühim iki sünnettir.

“İçinizde Allah’ı en çok seven benim. Ve ondan en fazla da ben korkarım.” (bk. Buhari, İman 13.)

Tevekkül, sabır, hilm, tevazu, şefkat, cömertlik kısacası Kur’ân ahlakının bütün şubelerini yaşamak ve hayata mal etmek ahvalî sünnettir.

Bütün hareketleri, oturup kalkması, yiyip içmesi, uyuması, tebessümü hasılı hayatının bütün detayları en ince ayrıntısına kadar kayıt altına alınan tek insan Habib-i Kibriya Efendimiz (asm)’dır.

Allah Resülü’nün bütün hareketleri itidal üzere olup, hayatı boyunca kendisinden hikmetsiz, faydasız ve abes bir şey zuhur etmemiştir. Resul-i Kibriya Efendimiz (asm)’ın her hareketinde, her işinde, her tavrında, bütün sözlerinde ve hatta sükûtunda bile nice hikmetler ve alınacak dersler vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ümitvar
Hulasa mahiyetinde daha küçük çaplı bir eser önerebilir misiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

Sünnet-i Seniyye ile ilgili iki ilim adamımızın kitaplarını tavsiye edebiliriz.
1- Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir
Peygamberimin Sevdiği Müslüman
Morötesi Yayınları, 2004,
Hayatımıza Peygamber Modeli
Morötesi Yayınları, Nisan 2004,
2- Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman
Adabı Müaşeret (Büyük boy)
İPEK YAYIN-DAĞITIM

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ümitvar
Allah razı olsun. Cenab-ı Hak hizmetinizi mübarek eylesin. Hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Selam ve dua ile...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
rahmani
"Din Hayatın hayatı hem nuru hem esası ihyayı din ile olur şu milletin ihyası" Sünnet denilince dinin bütününü anlamak lazım.İçtimai hayatta sünnet tatbik edilmiyor maalesef.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...