"O düşünmek ise, Cenâb-ı Hakkı hatıra getiriyor. O hatıra, bir nevi huzur veriyor. O halde, mütemadiyen ömür dakikaları huzur içinde bir ibadet hükmüne getirilebilir." Buradaki "huzur" kelimesinin manası nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİ NOKTA: Velâyet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini, Sünnet-i Seniyyeye ittibâdır. Yani, a’mâl ve harekâtında Sünnet-i Seniyyeyi düşünüp ona tâbi olmak ve taklit etmek ve muamelât ve ef’âlinde ahkâm-ı şer’iyeyi düşünüp rehber ittihaz etmektir. İşte bu ittibâ ve iktida vasıtasıyla, âdi ahvâli ve örfî muameleleri ve fıtrî hareketleri ibadet şekline girmekle beraber, her bir ameli, sünneti ve şer’i o ittibâ noktasında düşündürmekle, bir tahattur-u hükm-ü şer’î veriyor. O tahattur ise, Sahib-i Şeriati düşündürüyor. O düşünmek ise, Cenâb-ı Hakkı hatıra getiriyor. O hatıra, bir nevi huzur veriyor. O halde, mütemadiyen ömür dakikaları huzur içinde bir ibadet hükmüne getirilebilir."(1)

"Huzur", insanın Allah’ın huzurunda ve gözetiminde olduğunu idrak edip ona göre hareket etmesi anlamındadır. Allah’ın huzurunda ve gözetiminde olduğunu sürekli akılda ve zinde tutmanın tek yolu, her şeyde ona açılan marifet pencerelerini görebilmek ile mümkündür.

Yani bir çiçeğe bir böceğe bir yıldıza baktığımız zaman Allah’ın isim ve sıfatlarını o şeylerde görebiliyor isek, o zaman her şey bize Onu hatırlatır ve Onu gösterir, ne yana kafamızı çevirsek Onu görürüz. İşte bu manaya "huzur-u İlahide meleke kesbetme" deniyor. Yani sürekli onun huzurunda olduğumuzu akılda ve zihinde tutmak anlamına gelir.

Peygamber Efendimiz (asm)'in sünneti; insan hayatının her tarafını kuşatmıştır. Sünnetin en büyük gaye ve amacı ise; her hususta Allah’ın razı olacağı davranışı sergilemek ve her şeyde Allah’ı hatırlatacak amellerde bulunmaktır. Yani ben gündelik ve sıradan işlerimde sünnete uygun hareket edersem, hem o işlerim ibadete dönüşür hem de sürekli Allah’ı akılda ve hatırda tutmama sebep olur. Bu yüzden her halimizde sünnete tabi olmalıyız ya da olmaya gayret göstermeliyiz ki huzuru kazanalım.

Allah’ı düşünmek, Onu hatırda tutmak insanın kalbine bir inşirah bir ferahlık verdiği için, huzur aynı zamanda ferahlık ve mutluluk anlamına da geliyor. Yani insan her an Allah'ı hatırlarsa iki anlamda da huzur kazanmış oluyor demektir.

Özetle, Peygamberimiz (asm)'in bütün davranış ve fiilleri, Allah’ın kontrolünde ve rızası dairesinde olduğu için, onun her hareket ve davranışı insanlığa bir model, bir rehberdir. İman edenler olarak bizim en büyük gayemiz; Allah’ın rızasını kazanmak ve onu sürekli hatırlamak olduğuna göre, Allah’ın rızasını kazanmanın ve onu sürekli hatırda tutmanın en kestirme ve güzel yolu, hayatımızı sünnete göre yaşamaktan geçiyor. Zincirleme olarak sünnet Peygamberimizi, Peygamberimiz de Allah’ı hatırlatır ve böylece kalp sürekli Allah’a yönelir ve ona müteveccih olur.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...