"Ramazan-ı Şerif bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semerâtını kazandırabilir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İbadetle ya da ibadet şuuru ile geçirilen her bir dakika, ahirette sevap açacak hayır tohumları gibidir. Bilhassa Ramazan ayı ve mübarek geceler gibi bazı zaman dilimleri var ki, o zamanda yapılan her bir ibadet ahirete sonsuz meyveler gönderen mübarek ağaçlar gibidir. Mesela, o zaman diliminde okunan Kur’an-ı Kerim’in her bir harfine otuz bin sevab yazılır, yani bir harf, otuz bin çiçek açar.

Bazen hususî günlerde işçi ve memura, “özel ikramiyeler” verilir. "İşte, Ramazan-ı Şerif âdeta bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher ve bir pazardır."

Ramazan ayı ahiret gibi sonsuz bir kâr kazandıran manevî bir pazar bir meşher gibidir.

"Ve uhrevî hasılat için gayet münbit bir zemindir." Ramazan ayı ahiret açısından çok kârlı bir tarladır; burada eker, orada biçersin.

"Ve neşvünemâ-i a’mâl için, bahardaki mâ-i Nisandır." Ramazan ayı nisan yağmuru gibidir, amelleri yeşillendirip büyütür.

"Saltanat-ı rububiyet-i İlâhiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmigeçit yapmasına en parlak, kudsî bir bayram hükmündedir.”(1)

Ramazan ayı, Allah’ın namütenahi kudretine, muazzam şefkatine ve nihayetsiz sehavetine karşı geniş, muhteşem ve muntazam bir ubudiyet ile karşılık verme zamanıdır.

Ramazan ayı içinde Kadir Gecesi gibi öyle kıymetli, bereketli ve öyle sevaplı bir gece var ki, insana seksen sene sevapla geçirilmiş bir ömrü kazandırabiliyor. Bu mânada Ramazan ayı sonsuz ahiret hayatını içinde bulunduran bereketli bir çekirdek gibidir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, İkinci Risale (Ramazan Risalesi).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Erikerikerik

"Ve neşvünema-i a'mal için, bahardaki mâh-ı Nisandır." cümlesini biraz daha açar mısınız?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Nisan ayı bahar mevsiminin uyanma, büyüme ve neşvünema bulma zamanıdır bu ayda bütün bitkiler, börtü böcekler ve hayvanat uyanır ve gelişmeye başlarlar. Nisan ayı bu yönü ile bereket ve canlılık ayıdır.

Ramazan ayı da ibadet, sevap, istiğfar ve arınma açısından nisan ayı gibi canlanma ve manen yeşerme ayıdır. Allah nasıl nisan ayını bitkilerin yeşermesine bir vesile yapmış ise ramazan ayını da aynı şekilde manevi dirilme, yeşerme ve arınma için bir vesile yapmıştır.

Nisan ayının maddi bereketi ile Ramazan ayının manevi bereketi arasında bir benzeşme bulunuyor. Allah ramazan ayında bir amele en az on bazen bin bazen otuz bin sevap yazıyor. Ramazan ayı rahmet ve affın sağnak bir şekilde yağdığı bereketli bir aydır bu sağanak rahmet ve affın altında kuru kalanların vay haline.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...