"Ramazan-ı Şerifteki hakikat-i leyle-i Kadir gibi, kudsî ve ulvî hakikatleri, yüz bin elle aramaktır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci neticesi: Risale-i Nur dairesinde, ihtiyarımız olmadan, haberimiz yokken takarrur ve tahakkuk eden şirket-i maneviye-i uhreviye cihetiyle, her bir hakikî sadık şakirdi binler dillerle, kalblerle dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melâike gibi kırk bin lisanla tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şerifteki hakikat-i leyle-i Kadir gibi, kudsî ve ulvî hakikatleri, yüz bin elle aramaktır."(1)

Şirket-i maneviye tâbi olan her bir Nur talebesinin yapmış olduğu zikir, ibadet, istiğfar gibi manevî kazançlar, bu şirkete tabi olan diğer Nur talebelerinin müşterek bir ameli gibidir. Bu şirkette biriken dua ve sevaplar bölünmeden, parçalanmadan her bir Nur talebesine dağılıyor.

Risale-i Nur dairesinde hizmet eden iman hadimleri, manevî büyük bir şirketin sigortalı işçileri gibidir. Her bir iman işçisi nasıl kalemi ile Risale-i Nurları çoğaltarak şirkete manevî bir gelir, yani sevap kazandırıyor ise; aynı hademe lisanî duası ile diğer kendi gibi iman işçilerin gıyabında istiğfar ve tövbe ederek, onların imanla kabre girmesine hizmet ediyor, onlara manevî bir imdat veriyor.

Mesela, bir mahalle sakini valiliğe bir mesele için şahsî olarak müracaat etse, tesirli olamaz. Ama mahalle sakinlerinin hepsinin imzasını alıp, müracaat etse, valilik bu duruma lakayd kalamaz.

Tabiri caiz ise; milyonlarca Nur talebesinin müşterek bir dua ile Kadir Gecesi'ni ihya etmesi ve bu duayı Mucib-i Daavat olan Allah’ın geri çevirmemesi rahmetinin şanındandır.

Hulasa, mübarek geceleri cemaat şuuru ve şirket-i manevî sırrı ile ihya edersek, bu gecelerde ihsan edilen manevî kazançlara erişiriz.

"Yüz bin el" ifadesi, cemaate ve şirket-i maneviyeye işaret ediyor.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 168. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Ümmeti Muhammed değil de Nur Şakirtleri olmasının hikmeti nedir?Şirket daralmıyor mu ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Ümmeti Muhammed zaten bir çatı şirkettir meslek ve meşrepler ise bu çatı şirketinin altında hususiyet kazanmış şirketlerdir. Bu hususi şirketlerin karları İslam şirketinin hanesine yazılacak ve yazılıyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ahmetsarikaya.12

Sorulan soru için de verilen cevap için de Allah razı olsun.Ben de bu soruyu kendi içimde eritememiştim. Şuan tam mutmain oldum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...