"Risale-i Nur âhize ve nâkile ile mücehhez bir radyo-yu Kur’âniyedir ki, onun tel ve lâmbaları, âyine, tel ve bataryaları hükmündeki satırları, kelimeleri, harfleri..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Risale-i Nur âhize ve nâkile ile mücehhez bir radyo-yu Kur’âniyedir ki, onun tel ve lâmbaları, âyine, tel ve bataryaları hükmündeki satırları, kelimeleri, harfleri öyle intizamkârane ve îcazdârâne bast edilmiştir ki, yarın her ilim ve fen adamları ve her meşrep ve meslek sahipleri, ilim ve iktidarları miktarında âlem-i gayb ve âlem-i şehadetten ve ruhaniyat âleminden ve kâinattaki cereyan eden her hâdisattan haberdar olabilir."(1)

Risale-i Nurlar bu zamanda Kur’an hakikatlerini ders veren manevi bir radyo gibidir. Risale-i Nur bu zamanın ihtiyaçlarına cevap verme açısından o kadar hayati bir öneme sahip ki âdeta her bir cümle ve paragrafı özenle seçilmiş, imana güç veren, dinsizliğe set çeken muazzam bir kale gibidir.

Risale-i Nura kulak veren, ondan beslenen, ona dikkat kesilen inşallah imanını kurtarmakla kalmaz bütün kainatın sırlarını çözer, her şeyin iç yüzünü anlar, âlem-i gayb ve âlem-i şehadetten ve ruhaniyat âleminden ve kâinattaki cereyan eden her hâdisattan haberdar olabilir.

Risale-i Nur'un tahkiki iman dersleri hem gaybi alemleri, hem kainatı, hem ruhani ve ulvi alemleri hem de her hadisenin içyüzünü izah ve ispat ediyor. Risale-i Nuru okuyanlar bu paragrafın ne denli hakikat olduğunu görüp itiraf ederler zaten.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası–I, 60. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...