Risale-i Nur, Kur'an ve sünnetten süzüldüğüne göre, Risalelerde her şeyi Kur'an ve sünnet ile ispatlayabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurlar baştan sona ayet ve hadislerin şerh ve izahıdır. En mühim esası ise imana dair konulardır. Bu eserleri yüz binlerce müdakkik alimler ve uzmanlar tetkik edip okuyorlar ve tam manası ile Kur'ani bir tefsir olduğuna hükmediyorlar. Risale-i Nur Kur'an'ın sarih ve zahir manasından başka, remzi ve işari manalarını da tefsir ettiği için, her bahsini sarih ve zahir bir ayet ile delillendirilmesini istemek tefsir usulü açısından imkansızdır ve yanlıştır.

Ama ilmi kaideler ile remzi ve işari manaların ince delil ve dayanakları gösterilebilir. Risale-i Nur'un Ehl-i sünnet dairesinde olduğu katidir; şayet itiraz olunacak noktalar varsa o noktalara hususi olarak cevap verilebilir. Yoksa umumi olarak tek tek her konusunu delillendirmek bir kitap çalışmasını gerektirir.

Kaldı ki, Abdulkadir Badıllı Ağabeyin yazdığı “Risale-i Nur'un Kudsi Kaynakları” adlı kitabı bu konuda önemli bir çalışmadır, bakılabilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

RİSALE-İ NUR'UN TEFSİRDEKİ YERİ

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...