Risale-i Nur Metodunda Yazılan, Başka Bir Eser Var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tefsir iki kısımdır:

"Birisi, malum tefsirlerdir ki, Kur'ân'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin mânâlarını beyan ve izah ve ispat ederler."

"İkinci kısım tefsir ise, Kur'ân'ın imanî olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın pekçok ehemmiyeti var. Zâhir malûm tefsirler, bu kısmı bazen mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannid filozofları susturan bir mânevî tefsirdir."(1)

"Risale-i Nur, Kur'ân-ı Hakîmin hakikî bir tefsiridir. Âyetler, sırasıyla değil; devrin ihtiyacına cevap veren imanî hakikatleri mübeyyin âyetler tefsir edilmiştir."

"Tefsir iki kısımdır. Biri, âyetin ibaresini ve lâfzını tefsir eder; biri de, âyetin mânâ ve hakikatlerini izahla ispat eder. Risale-i Nur, bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymettarı ve en parlağı ve en mükemmeli olduğu, ehl-i tahkik ve tetkikten binlercesinin şehadetiyle ve tasdikiyle sabittir."

"Üstad Bediüzzaman, Kur'ân'dan başka hiçbir kitaba müracaat etmeden ve telifat zamanında yanında hiçbir kitap bulunmadan Nur Risalelerini telif etmiştir."

"Merhum Mehmed Âkif'in,

'Doğrudan doğruya Kur'ân'dan alıp ilhamı, / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı.'
beytiyle ifade ettiği idealini tahakkuk ettirmek, Bediüzzaman'a müyesser olmuştur."(2)

Üstad'ın, yukarıda verdiğimiz beyanından da anlaşılacağı üzere, Risale-i Nurlar kendi sahasında emsalsiz ve mükemmeldir. Lakin bu demek değildir ki, geçmişte bu sahada yazılan tefsirler önemsiz ve basit, haşa böyle bir iddia kesinlikle Risale-i Nurlarda yoktur. Her dönemin kendine özel şartları ve bu şartlara uygun tefsirleri vardır. Bu sebeple her tefsir kendi döneminde ve şartları içinde hakkı ile kıymetli ve emsalsizdir. İmam Rabbani, İmam Gazali bunlara örnek olarak verilebilir.

Risale-i Nurlar en dehşetli asırda ve en ağır şartlarda yazılmış bir tefsir olmasından dolayı, diğer dönemlere nispetle elbette bir faikiyeti ve üstünlüğü bulunacaktır. Risale-i Nurların en üstün ve emsalsiz olması, diğerlerinin kıymetini düşürmez ve eksiltmez.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Altıncı Mektup.

(2) bk. Tarihçe-i Hayat, Barla Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...